O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

WDROŻENIE PPK - jak przygotować się do PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

WDROŻENIE PPK - jak przygotować się do PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

22 października 2019 r. od godz. 10.30 - 14.00 (brak miejsca)

30 października 2019 r. od godz. 10.30 - 14.00 (wolne miejsca)

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Program szkolenia:

 1. Cel i zasady tworzenia PPK
 2. Udział reprezentacji osób zatrudnionych przy tworzeniu PPK
 3. Zasady uczestnictwa w PPK
 4. Wysokość wpłat do PPK
 5. Dopłaty do środków publicznych do PPK
 6. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku PPK
 7. Koszty zarządzania PPK
 8. Obowiązki podmiotu prowadzącego PPK
 9. Terminy na realizację obowiązków z zakresu PPK
 10. Wykroczenia przeciwko ustawie o PPK
Prowadzący: Anna Kluj

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od wielu lat współpracuje z kancelarią prawną SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy, świadczącej usługi z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorców. Specjalizuje się w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, wspierając pracodawców m.in. przy opracowywaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy. Posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym dotyczących wypadków przy pracy, rozwiązania umowy o pracę oraz wynagrodzenia za pracę. Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym związane z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK).


Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  180,00 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny              180,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   180,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                 200,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI Word (126kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (337kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.   

poleć artykuł wersja do druku