O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Nowelizacja podatku od towarówi usług VAT

Nowelizacja podatku
od towarów i usług VAT


Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:
23 września 2019 r. od godz. 09.00 (brak miejsc)
2 października 2019 r. od godz. 09.00 (brak miejsc)
17 października 2019 r.od godz. 09.00 (wolne miejsca)

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.

Program:
Zmiany zaplanowane na 1 września 2019 r.:

 1. Pojęcie pierwszego zasiedlenia
 2. Rozszerzenie zakresu czynności nie podlegających VAT (import towarów wykorzystywanych do budowy lub utrzymania mostów transgranicznych)
 3. Domniemanie niespełnienia warunków do zwolnienia VAT w dostawach w trybie egzekucji komorniczej
 4. Zmiana w wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego
 5. Rozszerzenie zakresu dostaw towarów i usług nie podlegających ujęciu w zwolnieniu podmiotowym VAT.
 6. Biała i czarna lista podatników prowadzona przez Szefa KAS.

Zmiany zaplanowane na 1 listopada 2019 r. – obowiązkowy Split payment:

 1. system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
 2. lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
 3. wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
 4. sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
 5. wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
 6. likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
 7. nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
 8. nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
 9. wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
 10. split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami,k)       wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków niż VAT,
 11. pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie.


Zmiany zaplanowane na styczeń 2020 r.:
 1. Solidarna odpowiedzialność – usunięcie kwoty  transakcji dostaw objętych załącznikiem nr 13
 2. Odpowiedzialność solidarna w VAT przy transakcjach dokonywanych przelewami – nowe zasady Ordynacji Podatkowej
 3. Nowe zasady wystawiania faktur do transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej
 • zakaz fakturowania sprzedaży do paragonu bez NIP
 • zakaz ujęcia faktury do paragonu bez NIP w ewidencji VAT
 • sankcje za złamanie zakazu fakturowania oraz wprowadzenia do ewidencji

Zmiany  zaplanowane na kwiecień 2020 r.:
 1. Co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
 2. Zmiana struktury JPK-VDEK,
 3. Wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
 4. Wymogi formalne stosowania ulgi na złe długi przez wierzyciela
 5. Obowiązki przedstawiciela podatkowego (zmiany w zakresie rozliczeń WDT)
 6. Nowe wymogi prowadzenia ewidencji VAT
 7. Termin ujęcia w ewidencji faktur wystawionych do paragonów fiskalnych
 8. Wiążąca Informacja Stawkowa
 • tryb wydawania,
 • zakres ochrony,
 • wysokość opłaty i termin wydawania WIS.
      9. Nowa matryca stawek VAT:
 • modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
 • wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT;
 • termin wprowadzenia nowych stawek i wyłączenia.  Prowadzący: Anna Michalak

Doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. W praktyce zajmuje się  obsługą podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzaniem dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżącym doradztwem w podatkach dochodowych, lokalnych, VAT, a także w kwestiach celnych. Posiada doświadczenie zawodowe w wielu międzynarodowych firmach doradczych oraz w polskich i niemieckich grupach kapitałowych. Prowadzi także audyty podatkowe oraz przeprowadza szkolenia branżoweKoszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny              250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI Word (126kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (337kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty. 

poleć artykuł wersja do druku