O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Jak działa krąg kosztów? Zasady księgowości firmy produkcyjnej

JAK DZIAŁA KRĄG KOSZTÓW?
Zasady księgowości firmy produkcyjnej


Szkolenie odbędzie się w dniach:
13 września 2019 r. od godz. 09.00
04 listopada 2019 r. od godz. 09.00

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Szkolenie zostało opracowane w odpowiedzi na problemy napotykane przez księgowych wobec prowadzenia księgowości w firmie produkcyjnej. Podczas szkolenia zostanie przeanalizowany proces rozliczania produkcji na kontach księgowych i sporządzania na ich podstawie sprawozdania finansowego.


Program szkolenia:
 1. Na jakich kontach ewidencjonować koszty, a na jakich zapasy?
 1. Jak działa krąg kosztów?
 2. Czy konieczne jest prowadzenie ewidencji w dwóch układach kosztów?
 3. Jak rozliczyć koszty produkcji w układzie rodzajowym?
 4. Który wariant rachunku zysków i strat wybrać?
 5. Z czego wynika zmiana stanu produktów i co tak naprawdę oznacza?
 6. Czemu służy ewidencja obrotów wewnętrznych?
 7. W jaki sposób rozliczenia międzyokresowe wpływają na wynik finansowy?
 8. Kiedy ewidencjonować zapasy według cen ewidencyjnych a kiedy według rzeczywistych?
 9. Skąd się wziął wzór na odchylenia od cen ewidencyjnych?
 10. Kiedy kończy się handel a zaczyna produkcja?

Prowadzący: dr Marek Wierzbiński

certyfikowany księgowy, specjalista ds. rachunkowości i podatków, zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą, uczestniczy w procesie badania sprawozdań finansowych; prezes Zarządu KR Bene, adiunkt w Katedrze controllingu, analizy finansowej i wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                                          250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny  250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                                         270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI Word (126kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (337kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

poleć artykuł wersja do druku