O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHSzkolenie odbędzie się w dniu 09 listopada 2018 r. od godz. 09.00

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.

Program:

Część teoretyczna:
 •  Istota rachunku przepływów pieniężnych (RPP) jako elementu sprawozdania finansowego,
 • Metody sporządzenia RPP, wytyczne co do sposobu jego sporządzania,
 • Analiza poszczególnych pozycji RPP w metodzie pośredniej według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” (KSR 1),
 • Wskazanie głównych różnic pomiędzy KSR 1 a MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 • Sposoby sporządzenia skonsolidowanego RPP

Część praktyczna (dla metody pośredniej RPP):
 • Przykłady –wyliczenie RPP krok po kroku,
 • Czas na pytania od słuchaczy.

Prowadzący: Maciej Czapiewskij

Biegły rewident, współwłaściciel spółki audytorskiej HLB M2 Audyt w Warszawie, będącej partnerem międzynarodowej sieci firm audytorskich i doradczych HLB International w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym w rachunkowości, stosowaniu i wdrażaniu MSR/MSSF w spółkach giełdowych oraz w obligatoryjnych szkoleniach biegłych rewidentów. Współautor projektu realizowanego przy współpracy trzech poznańskich uniwersytetów (pod przewodnictwem Uniwersytetu Przyrodniczego) dotyczącego opracowania uniwersalnego programu komputerowego „Cash Flow System” służącego do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnego z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR 7) oraz podręcznika „Rachunek przepływów pieniężnych”.


Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny              250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (124kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD (261kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.   

poleć artykuł wersja do druku