O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Optymalizacja dokumentów w świetle zmian w CIT i PIT z 2018 roku oraz zagadnień RODO

OPTYMALIZACJA DOKUMENTÓW w świetle zmian W CIT I PIT z 2018 roku oraz zagadnień RODO

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. od godz. 09.00
w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.

Faktura to nie wszystko! Poza nią, dla właściwego zaksięgowania określonych zdarzeń potrzebną są inne dokumenty, oświadczenia, opinie, umowy, porozumienia, regulaminy, czyli tzw. „podkładki”. Jaką powinny mieć treść i formę, kto powinien je sporządzić, jakich zapisów nie powinny one zawierać, a przede wszystkim, kiedy dział księgowości potrzebuje ich najbardziej – te i inne zagadnienia dotyczące dokumentów, którymi posługują się księgowi, będą przedmiotem proponowanego Państwu autorskiego szkolenia. Szczególny nacisk zostanie położony na budzące spore wątpliwości zagadnienia związane m.in. z „podkładkami” w postaci korespondencji mailowej z kontrahentami, opiniami służb technicznych potrzebnymi do kwalifikowania środków trwałych i prac remontowych bądź ulepszeniowych, dokumentami budowlanymi, opiniami rzeczoznawców, dowodami wewnętrznymi, regulaminami podróży służbowych, oświadczeniami pracowników dla potrzeb działu księgowości, dokumentacją imprez integracyjnych i wykonania usług niematerialnych, regulaminami korzystania z aut służbowych, dowodami pozwalającymi na ujęcie w kosztach wydatków na posiłki z kontrahentami itd. Prezentowane zagadnienia będą uwzględniać w szczególności zmiany w ustawach CIT/PIT z 2017/2018 r. oraz najnowsze orzecznictwo z 2017 i 2018 roku oraz jakże istotne dla gromadzenia dokumentów podkładkowych zagadnienia RODO.


Program szkolenia:

 1. Optymalizacja dokumentów w kontekście kontrowersyjnych zmian dotyczących ograniczenia rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne.
 2. Odrębne źródła dochodów od 2018 r. i właściwe metody przypisywania kosztów do przychodów z danego źródła. Odpowiednia dokumentacja.
 3. Czym są „podkładki” pod faktury; gdzie je gromadzić i jaką powinny zwierać treść?
 4. Dokumentacja w firmie a RODO.
 5. Jakie dowody wykonania usługi powinien otrzymać dział księgowości, by uniknąć ryzyka przy usługach niematerialnych (promocyjnych, doradczych, konsultacyjnych itd.) w świetle najnowszych rozstrzygnięć organów podatkowych z 2018 r.
 6. „Podkładki pod środki trwałe” – jak uniknąć problemów z kwalifikacją ST i WNIP-ów oraz kwalifikacją prac remontowych bądź ulepszeniowych?
 7. Jaką treść powinna zawierać pisemna opinia służb technicznych firmy dotycząca kwalifikacji środków trwałych, remontów, prac ulepszeniowych – praktyczne przykłady takich pism i studium przypadków.
 8. Co muszą zawierać umowy ze zleceniobiorcami, którym przekazujemy sprzęt firmowy?
 9. Jak sprawdzić, czy przewidziana w umowie z kontrahentem kara, odszkodowanie bądź opłata za odstąpienie od umowy może być kosztem uzyskania przychodów? (przykłady konkretnych zapisów z różnych umów)?
 10. Jak przygotować dokument polecenia wyjazdu służbowego, aby rozliczanie delegacji było łatwiejsze – praktyczne przykłady na dokumentach?
 11. Umowy z członkami zarządów, rad nadzorczych, zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło, praktykanci i stażyści, osoby ubiegające się o pracę – rozliczenie wydatków związanych z tymi osobami i ich dokumentowanie.
 12. Jak dokumentować usługi nabywane od podmiotów zagranicznych, aby nie było problemów z tzw. „podatkiem u źródła” (WHT) - ważne zmiany w 2017 r.
 13. Jak udokumentować imprezy integracyjne, wyjazdy pracownicze, wigilie, uroczyste kolacje, pikniki rodzinne, imprezy otwarte, aby wydatki na nie stanowiły koszty podatkowe, a po stronie pracowników nie było przychodu?
 14. Podnoszenie kwalifikacji pracowników – jakie dokumenty są potrzebne by zaliczyć te wydatki do kosztów i żeby nie było przychodu po stronie pracownika? (umowy o dokształcanie, oświadczenia pracowników, dokumenty wskazujące na powiązanie szkoły/kursu/uczelni ze stanowiskiem w firmie).
 15. Jak skonstruować imprezy dla kontrahentów, szkolenia produktowe, itp , aby wydatek był w kosztach, a po stronie uczestników nie było przychodu? (rola programu imprezy, zaproszeń, korespondencji mailowej itd.)
 16. Jak udokumentować wydatki firmowe, by skutecznie skorzystać z nowej ulgi badawczo-rozwojowej (Ulga B-R) w rozliczeniu 2018 r?


Prowadzący: Lech Janicki

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 10 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego współpracujący z czołowymi podmiotami szkoleniowymi w Polsce.Koszt szkolenia wynosi:

dla członków wspierających                                          250,00 zł
dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny  250,00 zł
dla pozostałych uczestników                                         270,00 zł

Cena obejmuje:
wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
lunch,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (124kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD (261kB)Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

poleć artykuł wersja do druku