O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Czas pracy w transporcie drogowym

Czas pracy w transporcie drogowym
NOWE zagrożenia wynikające z nowego taryfikatora – jak ustrzec się utraty licencji?Szkolenie odbędzie się 24 października 2018 r. od godz. 09.00
w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Program szkolenia

Szczegółowe omówienie regulacji prawnych dotyczących norm czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz norm czasu pracy kierowców w transporcie drogowym (w tym omówienie rozporządzenia nr 165/2014; nr 403/2016; nr 799/2016)

Elementy wiedzy technicznej niezbędne do rozliczania czasu pracy kierowców.

Sposoby rejestracji danych przez tachografy starego oraz nowego typu. Nowe rozwiązania w zakresie sposobu działania tachografu inteligentnego, który będzie wprowadzony w marcu 2019 roku.

Ewidencja czasu pracy kierowcy.

Jak ustalić należności pieniężne dla kierowcy:
 • Wynagrodzenie
 • Świadczenia za pracę w porze nocnej
 • Świadczenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
 • Świadczenia za dyżury
Należności z tytułu podróży służbowej dla kierowcy (w świetle uchwał SN i wyroku TK):
 • Diety
 • Ryczałty za noclegi
NOWY (od 02 września 2018 roku) taryfikator za naruszenia – jak i od kiedy będzie stosowany?

NOWE naruszenia w taryfikatorze z ustawy o czasie pracy kierowców – jak je wyliczyć.

Kiedy firma może utracić licencję za poważne naruszenia?

Programy wspomagające rozliczanie czasu pracy kierowców – jaki wybrać?

Prowadzący: Waldemar Adametz

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w OIP w Bydgoszczy. Specjalista z zakresu Prawa Pracy oraz rozliczeń czasu pracy, wieloletni praktyk. Wykładowca zajmujący się prowadzeniem zajęć w zakresie prawa pracy, a w szczególności czasu pracy kierowców m.in. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Współautor publikacji „Czas Pracy Kierowców i Tachografy”.


Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                                          250,00 zł
 • dla osób z Kartą Bydgoska Rodzina3+i Kartą Dużej Rodziny  250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                                         270,00 zł

Cena obejmuje:

 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (164kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: k (261kB)Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty. 

poleć artykuł wersja do druku