O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

CENY TRANSFEROWE - teoria i praktyka sporządzania dokumentacji podatkowych z uwzględnieniem nowych przepisów 2017

CENY TRANSFEROWE
teoria i praktyka sporządzania dokumentacji podatkowych z uwzględnieniem nowych przepisów 2017
Szkolenie odbędzie się w dniach 05-06 marca 2018 r. od godz. 9.00
w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Program szkolenia:


DZIEŃ 1

       I.    Istota cen transferowych – zasada arm’s length

    II.     Transakcje podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu

a) zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (wyjaśnienie pojęcia „transakcji” w rozumieniu przepisów CIT) – omówienie typowych transakcji

b)   zawarcie kilku transakcji z podmiotem powiązanym

c)  umowa spółki osobowej spółka komandytowa, umowy wspólnego przedsięwzięcia

d)   problematyka refakturowania

 III.   Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych do końca 2016 r. – porównanie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r.

a)   rodzaje powiązań

b)   posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu

c)   powiązanie osobowe, powiązanie rodzinne

d)   zakład zagraniczne a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

e)   siedziba w rajach podatkowych

f)    kto nie sporządza dokumentacji podatkowej cen transferowych?

  IV.    Dokumentacja podatkowa na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2016 r.

a)      limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji

b)      weryfikacja przekroczenia limitów w praktyce

c)      problematyka sumowania transakcji

d)      elementy dokumentacji podatkowej – omówienie

     V.    Dokumentacja cen transferowych od 1 stycznia 2017r.

a)  nowe przesłanki do ustalania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

b)   nowa dokumentacja krajowa (ang. LOCAL FILE) – elementy

c)   nowa dokumentacja grupowa (ang. MASTER FILE) – elementy

d) obowiązek przygotowywania analizy danych porównawczych (benchmark)

e)  obowiązek przygotowywania informacji podatkowych CIT-TP/PIT-TP

f)   wątpliwości interpretacyjne nowych przepisów

  VI.  Zagrożenia płynące z nieprzestrzegania przepisów dotyczących cen transferowych

a)  stosowanie stawki sankcyjnej 50%

b)  możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe)

c) podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi

d) obowiązek składania oświadczeń przez zarząd o sporządzeniu dokumentacji podatkowej wraz z zeznaniem rocznym CIT-8 (ryzyka karno-skarbowe)

VII. Ceny transferowe w interpretacjach organów podatkowych oraz orzecznictwie


DZIEŃ 2

I.  Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. w sprawie cen transferowych

a)   zmiana hierarchii metod szacowania cen transakcyjnych

b)   zasady przeprowadzania analizy porównywalności transakcji

c)   usługi o niskiej wartości dodanej

d)   koszty udziałowca (akcjonariusza)

II.  Metody ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi – kiedy i jak stosować? Aspekty praktyczne

a)  metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (porównanie wewnętrzne, porównanie zewnętrzne)

b)  metoda ceny odsprzedaży

c)   metoda rozsądnej marży koszt plus 

d)   metoda marży transakcyjnej netto 

e)   metoda podziału zysków

f)    sytuacje szczególne (usługi o niskiej wartości dodanej, transakcje finansowe, inne)

 III.       Analizy danych porównawczychpraktyczne informacje

a)  analiza porównawcza podmiotu, analiza porównawcza przedmiotu, zasady uwzględnienia występujących różnic

b)   czynnik porównywalności

c)    metoda pozyskiwania informacji

d)  analiza danych porównawczych na przykładzie analizy wskaźnikowej – benchmarking w praktyce

  IV.    Elementy dokumentacji, a ich wpływ na rynkowość transakcji – warsztaty na wybranych przykładach transakcji

a)  usługi finansowe – pożyczka / poręcznie (charakterystyczne funkcja, ryzyka, koszty, wybór metody kalkulacji ceny transakcyjnej)

b)  umowa najmu / dzierżawy (charakterystyczne funkcja, ryzyka, koszty, wybór metody kalkulacji ceny transakcyjnej)

c)  usługi zarządcze / doradcze (charakterystyczne funkcja, ryzyka, koszty, wybór metody kalkulacji ceny transakcyjnej)

d) umowa spółki niebędącej osobą prawną (charakterystyczne funkcja, ryzyka, koszty, wybór metody kalkulacji ceny transakcyjnej)

V.      Pytania uczestników – podsumowanieZajęcia poprowadzi: Anna Michalak

Doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. Jej praktyka obejmuje również obsługę podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych, lokalnych, VAT, a także w kwestiach celnych. Zdobywała doświadczenie w wielu międzynarodowych firmach doradczych oraz w polskich i niemieckich grupach kapitałowych. Na co dzień prowadzi audyty podatkowe oraz przeprowadza szkolenia branżowe.Koszt szkolenia wynosi:

  • dla członków wspierających                  490,00 zł
  • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   490,00 zł
  • dla pozostałych uczestników                 530,00 zł

Cena obejmuje:
  • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka)
  • lunch
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF KARTA ZGŁOSZENIA (247kB)Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie do dnia 26 lutego 2018 r. Karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.  

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty

poleć artykuł wersja do druku