O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Nowości VAT w 2018 roku - podatek naliczony, split payment oraz zmiany związane z ustawą o KAS

Nowości VAT w 2018 r.
podatek naliczony, split payment oraz zmiany związane z ustawą o KAS – kontrole skarbowo-celne
Szkolenie odbędzie się 01 marca 2018 r. od godz. 9.00
w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Program szkolenia:

VAT w 2018 r.
Rozliczenie VAT naliczonego w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej opodatkowanej VAT jak i działalności innej niż gospodarcza:

podmioty zobowiązane do kalkulacji struktury sprzedaży do końca 2017 r.
podmioty zobowiązane do  kalkulacji struktury sprzedaży od 1.01.2018 r.
zasady rozliczenia VAT naliczonego wg struktury sprzedaży
utworzenie nowej jednostki organizacyjnej w trakcie roku przez JST a obowiązek wystąpienia z prognozą do naczelnika US.

Nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym:
termin zwrotu VAT
warunki przyspieszonego terminu zwrotu VAT
obowiązek przyspieszonego terminu zwrotu VAT.

Mechanizm podzielonej płatności (split payment):

istota mechanizmu split payment
zasady funkcjonowania mechanizmu („dedykowany komunikat przelewu”, podmiot zobowiązany do obsługi rachunku VAT, rozliczanie transakcji, kto jest właścicielem środków na rachunku VAT)
korzyści i ograniczenia z zastosowania mechanizmu split payment (dysponowanie środkami na rachunku, egzekucja z rachunku VAT)
odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment
formy płatności transkacji handlowych a split payment
zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu split payment
podzielona płatność w systemie prawa
wpływ mechanizmu split payment na JPK
split payment a przychody i koszty podatkowe
wykreślenie firmy z rejestru podatników VAT czynnych a split payment

Krajowa Administracja Skarbowa
Podstawa prawna utworzenia i funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)
Założenia ustawy o KAS
Cele ustawy o KAS
Zadania Krajowej Administracji Skarbowej w świetle przepisów ustawy
Struktura i organy Krajowej Administracji Skarbowej
Kompetencje i zadania organów Krajowej Administracji Skarbowej
Jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej
Obsługa i wsparcie podatników oraz działalność informacyjna Krajowej Administracji Skarbowej
Wskazanie zmian w zakresie procedur postępowania służących do realizacji zadań Krajowej Administracji Skarbowej:
a)       kontrola celno-skarbowa
b)       audyt i czynności audytowe
c)       urzędowe sprawdzenia

Zadania Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych
Zmiana właściwości miejscowej organów podatkowych na gruncie wprowadzonych przepisów.


Zajęcia poprowadzi: Anna Michalak

Doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. Jej praktyka obejmuje również obsługę podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych, lokalnych, VAT, a także w kwestiach celnych. Zdobywała doświadczenie w wielu międzynarodowych firmach doradczych oraz w polskich i niemieckich grupach kapitałowych. Na co dzień prowadzi audyty podatkowe oraz przeprowadza szkolenia branżowe.Koszt szkolenia wynosi:

  • dla członków wspierających                  250,00 zł
  • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
  • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
  • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka)
  • lunch
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF KARTA ZGŁOSZENIA (247kB)Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie do dnia 26 lutego 2018 r. Karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.  

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty

poleć artykuł wersja do druku