O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Zmiany w podatku VAT w 2018 roku

Zmiany w podatku VAT w 2018 roku

Program szkolenia:


 1. Wpłata podatku naliczonego na „rachunek VAT” kontrahenta.
 2. Przywileje podatnika dotyczące podatku naliczonego w przypadku wpłaty części faktury zakupowej na „rachunek VAT”.
 3. Zwroty z „rachunku VAT” kontrahenta.
 4. Zapłata z „rachunku VAT” należnego podatku (dyskonto w przypadku wcześniejszej wpłaty).
 5. Wypłaty za zgodą urzędu skarbowego.
 6. Zasady dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku VAT – w jakich przypadkach sprzedawca może wydatkować środki z rachunku VAT?
 7. Zachęty do stosowania mechanizmu podzielonej płatności – szybszy zwrot VAT, brak sankcji VAT i solidarnej odpowiedzialności, obniżone odsetki za zwłokę.
 8. Zmniejszona kwota podatku do wypłaty w przypadku stosowania podzielonej płatności – zasady wyliczania „skonta VAT”.
 9. Faktura do paragonu – jak to będzie.
 10. Inne zmiany w VAT w tym w przepisach wykonawczych.
 11. Bieżące problemy w VAT.


Zajęcia poprowadzi: Janusz Pietrzykowski

doradca podatkowy, specjalizujący się w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich, posiadający duże doświadczenie zawodowe w pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej oraz w Spółce Doradztwa Podatkowego Ernst & Young w charakterze doradcy podatkowego na stanowisku kierownika sekcji. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa  podatkowego. Wieloletni wykładowca szkoleń podatkowych współpracujący z szeregiem placówek szkoleniowych oraz oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Toruniu.
Szkolenie odbędzie się w następujących dniach:

16 stycznia 2018 r. od godz. 9.00 (nabór zamknięty)
19 stycznia 2018 r. od godz. 9.00 (wolne miejsca)

w siedzibie Stowarzyszenia, w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.

UWAGA! liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (247kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie do dnia 12 stycznia 2018 r. karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.   


poleć artykuł wersja do druku