O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Jednolity Plik Kontrolny - szkolenie w Grudziądzu

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY
- informacje z ksiąg i dowodów przekazywane bez wezwania i na żądanie organu podatkowego.


Od podatników prowadzących księgi przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK. Dla małych i średnich podmiotów ten obowiązek odroczono do 1.01.2017 r. a dla mikroprzedsiębiorców do 1.01.2018 r. Dla podmiotów innych niż "duże podmioty" zmieniono też termin, po którym będą zobowiązane przedłożyć księgi i dowodu księgowe na żądanie organów podatkowych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z rodzajami przekazywanych informacji w postaci jednolitych struktur JPK: pochodzących z ewidencji JPK_VAT przekazywanych bez wezwania oraz informacji pochodzących z ewidencji i dowodów przekazywanych ba wezwanie organu podatkowego.
W toku szkolenia zostaną omówione najistotniejsze wyjaśnienia dotyczące sporządzania poszczególnych struktur JPK oraz przedstawione najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu i przesyłaniu struktury JPK_VAT.Program szkolenia:

 • Definicja JPK
 • Rodzaje informacji przekazywanych w postaci JPK
  • JPK przekazywane bez wezwania JPK i na żądanie JPKAH
  • Terminy wdrożenia obowiązku przekazywania JPK przez podatników
 • Struktury JPK: ewidencje i dowody
  • Ewidencje
   • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT JPK_VAT
   • Księgi rachunkowe JPK_KR
   • Podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_PKPIR
   • Ewidencja przychodów JPK_EWP
  • Dowody
   • Magazyn JPK_MAG
   • Wyciągi bankowe JPK_WB
   • Faktury-VAT JPK_FA
 • Przesyłanie danych w postaci JPK i konieczne sprawdzenia
 • JPK w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów oraz opublikowanych broszurach informacyjnych
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości przy tworzeniu i przesyłaniu JPK_VAT
 • Komunikaty Ministerstwa Finansów wysyłane po weryfikacjach złożonych JPK_VAT, przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK


Prowadzący: Krystyna Morkowska

biegły rewident, dyplomowany księgowy z dużym doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Przez wiele lat kierowała zespołami finansowo-księgowymi w różnych podmiotach gospodarczych, ponad 20 lat pracownik kontroli skarbowej. Specjalista w prowadzeniu postępowań kontrolnych z wykorzystaniem ksiąg w postaci elektronicznej. Od 2012 roku, jako trener wewnętrzny Centrum Edukacji Zawodowej Resoru Finansów, prowadziła szkolenia dla administracji podatkowej z metod kontroli podatku dochodowego oraz rachunkowości. W 2015 roku uczestniczyła jako ekspert w zespole powołanym przez Ministerstwo  Finansów do opracowania i wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz opracowania metod kontroli podatkowej z wykorzystaniem ksiąg w postaci jednolitych struktur JPK.


Szkolenie odbędzie się w dniu 21 listopada2017 r. od godz. 09.00

w Grudziądzu przy ulicy Legionów 57 a - w budynku "CASUS"sp. z o.o.


Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                  270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (241kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie do dnia 30 października 2017 r. karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

poleć artykuł wersja do druku