O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Podatek VAT dla początkujących

PODATEK VAT DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 
CEL:

Przedmiotem kursu jest omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących rozliczeń w zakresie podatku VAT.

UCZESTNICY KURSU:

 
Kurs adresowany do osób, które planują zawodowo zająć się tematyką podatku VAT.
 
 
 
PROGRAM:

 • Zagadnienia podstawowe
 • Podmiot podatku VAT
 • Zakres przedmiotowy ustawy o VAT
 • Miejsce opodatkowania
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych
 • Podstawa opodatkowania
 • Stawki podatku VAT
 • Zwolnienia na gruncie ustawy o VAT
 • Podstawy rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych w rejestrach i deklaracjach VAT
 • Podstawy rozliczenia transakcji międzynarodowych w rejestrach i deklaracjach VAT
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT
 • Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
 • Ewidencje i deklaracje VAT
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja)
 • Reguły wystawiania faktur VAT
 • Kasy fiskalne

ILOŚĆ GODZIN:

 
24 godziny lekcyjne
 
 
TRYB ZAJĘĆ:
 
system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45.
 
 
 
OPŁATA:
 
Cena kursu wynosi:
 • dla członków wspierających SKwP         380 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+  380 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny             380 zł
 • dla pozostałych osób                          420 zł
 
 
ZAKOŃCZENIE KURSU:
 

 
Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji Narodowej.
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:

Nadesłanie zgłoszenia oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88 lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
 
KARTA ZGŁOSZENIA (337kB)

 
ANKIETA REKRUTACYJNA (336kB)

poleć artykuł wersja do druku