O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Czas pracy w transporcie drogowym


CZAS PRACY W TRANSPORCIE DROGOWYMCEL:
Przedmiotem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z rozliczaniem czasu pracy w transporcie drogowym.

UCZESTNICY KURSU:
Kurs właściwy dla pracowników działów kadrowo-płacowych, osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy.

PROGRAM:

 • Szczegółowe omówienie regulacji prawnych dotyczących norm czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz norm czasu pracy kierowców w transporcie drogowym (w tym omówienie nowego rozporządzenia nr 165/2014 oraz 403/2016)
 • Elementy wiedzy technicznej o tachografach niezbędne do rozliczania czasu pracy
 • Sposoby rejestracji danych przez tachografy starego oraz nowego typu. Planowane rozwiązania w zakresie sposobu działania tachografu trzeciej generacji
 • Normy prowadzenia pojazdu oraz przerwy w jeździe - jak należy rozliczyć dane, jeżeli kierowca nieprawidłowo przełącza aktywności
 • Dyżury kierowcy - jak prawidłowo je rozliczyć i jaka stawkę za nie zapłacić
 • Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe możliwe do zastosowania dla kierowców
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy dla kierowców
 • Rozliczanie diet oraz ryczałtów za noclegi w świetle najnowszych wyroków SN oraz wyroku TK z listopada 2016 r.
 • Programy wspomagające rozliczanie czasu pracy kierowcy - jaki wybrać?

ILOŚĆ GODZIN:

20 godzin lekcyjnych


TRYB ZAJĘĆ:

system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45

OPŁATA:

Cena kursu wynosi:

 • dla członków wspierających SKwP          320 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   320 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny              320 zł
 • dla pozostałych osób                           350 zł

ZAKOŃCZENIE KURSU:

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji Narodowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Nadesłanie zgłoszenia oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88 lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:


KARTA ZGŁOSZENIA (337kB)


ANKIETA REKRUTACYJNA (336kB)

poleć artykuł wersja do druku