O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Podatek VAT w praktyce

PODATEK VAT W PRAKTYCE
 
CEL:

Przedmiotem kursu jest omówienie na konkretnych przepisach i przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z rozliczeniami w zakresie podatku VAT.

UCZESTNICY KURSU:

 
Kurs właściwy dla każdego, kto chce pogłębić wiedzę na temat podatku VAT.   Adresowany do tych, którzy zajmują się zawodowo tematyką podatków i pragną usystematyzować i zaktualizować posiadaną wiedzę.
 
 
 
PROGRAM:

 • Definicja podatku VAT
 • Wyłączenia przedmiotowe spod opodatkowania VAT
 • Dostawa towarów i świadczenie usług
 • Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług
 • Ryzyka związane z rejestracją podatków VAT czynnych
 • Obowiązek podatkowy
 • Podstawa opodatkowania
 • Stawki i zwolnienia przedmiotowe z podatku VAT
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
 • Transakcje międzynarodowe
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT
 • Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
 • Korekty podatku naliczonego
 • Ewidencje i deklaracje VAT
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja)
 • Reguły wystawiania faktur VAT
 • Procedury szczególne rozliczenia VAT
 • Kasy fiskalne

ILOŚĆ GODZIN:

 
40 godzin lekcyjnych
 
 
TRYB ZAJĘĆ:
 
system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45.
 
 
 
OPŁATA:
 
Cena kursu wynosi:
 • dla członków wspierających SKwP         630 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+  630 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny             630 zł
 • dla pozostałych osób                          700 zł
 
 
ZAKOŃCZENIE KURSU:
 

 
Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji Narodowej.
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:

Nadesłanie zgłoszenia oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88 lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
 
KARTA ZGŁOSZENIA (337kB)

 
ANKIETA REKRUTACYJNA (336kB)

poleć artykuł wersja do druku