O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

CONTROLLING

SKWP
SKWP
     

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy prowadzi nabór na studia podyplomowe „CONTROLLING”
prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.

CEL:
Celem studiów jest rozszerzenie i wzbogacenie wiedzy z zakresu wykorzystywania danych finansowo-księgowych w zarządzaniu firmą, poznanie zasad wprowadzania i funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie oraz rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia wymaganego w zarządzaniu jednostką gospodarczą.


UCZESTNICY:

Studia przeznaczone dla osób, które legitymują się wykształceniem wyższym licencjackim, inżynierskim bądź magisterskim, pełniących funkcje m.in. analityków finansowych, controlerów finansowych, dyrektorów finansowych lub inne stanowiska w działach finansowo-księgowych.  

PROGRAM:


 • Wprowadzenie do controllingu
 • Prawo gospodarcze
 • Wybrane problemy organizacji i zarządzania
 • System ekonomiczno-finansowy państwa
 • Strategie działania podmiotów, marketing
 • Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości finansowej
 • Rachunkowość zarządcza
 • Modele rachunku kosztów i przychodów
 • Controlling strategiczny, cele, metody planowania
 • Metody wyceny podmiotów
 • Łączenie, dzielenie, sanacja podmiotów
 • Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych
 • Wybór ośrodków odpowiedzialności – budowa tabel kompetencyjnych
 • Decyzje krótkookresowe – controlling działań
 • Procedury budżetowania przychodów i kosztów
 • Kontrola budżetowa – zarządzanie przez odchylenia
 • Istota i technika obserwacji, wyceny i ewidencji – instrumentarium
 • Motywowanie ośrodków odpowiedzialności  

ILOŚĆ GODZIN:

150 godzin dydaktycznych

TRYB:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym co dwa tygodnie w soboty i niedziele od godziny 9.00 do 16.00.

OPŁATA:

Cena studiów wynosi 3.500 zł.

DOKUMENTY:

Kandydaci na słuchaczy powinni złożyć następujące dokumenty (osobiście lub listownie w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziale Okręgowym w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 24 w Bydgoszczy):

 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankietę
 • zobowiązanie o pokryciu kosztów kształcenia
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej i kserokopię odpisu
 • 2 fotografie
 • ksero dowodu osobistego

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW:
Uczestnicy Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 
Formularze do pobrania:
podanie (29kB)

ankieta (32kB)
oświadczenie o płatności indywidualne (26kB)
oświadczenie o płatności od pracodawcy (27kB)

poleć artykuł wersja do druku