O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Akcja Bilans budżet

W ramach dorocznej Akcji Edukacyjnej „BILANS 2017”
zapraszamy na jednodniowe szkolenie skierowane do służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek samorządowych,  pt.:

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
w ROKU 2017

nowe wymogi i obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych wynikające ze zmian rozporządzeń Ministra Finansów w roku 2017.


Szkolenie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. od godz. 10.00
w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Bydgoszczy przy
ul. Toruńskiej 24


Program szkolenia:

Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych i zarządzeń wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości oraz Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „środki trwałe”.

 • Inwentaryzacja – ważny element warunkujący prawidłowe zamknięcie roku.
 • Proces inwentaryzacji w praktyce.
 • Dokumentowanie inwentaryzacji.
 • Prawidłowe rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych oraz najczęściej występujące błędy.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

Czy należy porównywać sprawozdawczość budżetową z finansową.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych:
 • Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych – stosownie do zapisów ustawy o rachunkowości.
 • Uzgodnienie/powiązanie dokumentacji syntetycznej z analityczną i dokumentacją pomocniczą.
 • Prawidłowa wycena aktywów i pasywów – wycena bilansowa czy wycena ewidencyjna.
 • Terminy związane z zamykaniem roku.

Praktyczna prezentacja sprawozdawczości finansowej – bilans, rachunek zysków i strat, zmiana funduszu jednostki po zmianie przepisów.

Najnowsze zmiany w „prawie budżetowym”, aktualności księgowe.

Pytania/dyskusja. 


Zajęcia poprowadzi: Pan Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (247kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie do dnia 30 listopada 2017 r. karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

poleć artykuł wersja do druku