O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Certyfikacja zawodu

SKWP

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) opracowało zgodną z Międzynarodowymi Standardami Edukacji ścieżkę edukacji w zawodzie księgowego.
 
Certyfikacja zawodu księgowego obejmuje cztery stopnie zaawansowania zawodowego: od tytułu księgowego, przez specjalistę ds. rachunkowości, głównego księgowego do dyplomowanego księgowego.
 
W ramach certyfikacji zawodu księgowego poświadcza się, w trybie egzaminów, kwalifikacje osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością, które zgodne są z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na potrzeby rynku pracy.

Poszczególne tytuły uzyskać można w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce na odpowiednich etapach kształcenia:

  • I stopień certyfikacji stanowi kurs dla kandydatów na księgowego
  • II stopień certyfikacji stanowi kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości 
  • III stopień certyfikacji stanowi kurs dla kandydatów na głównego księgowego 
  • IV stopień certyfikacji stanowi kurs dyplomowanych księgowych  

 

Każdy z kursów od stopnia I do III kończy się egzaminem pisemnym zdawanym przez Komisją Egzaminacyjną Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy, natomiast IV stopień - kurs dyplomowanych księgowych kończy się egzaminem składanym przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia w Warszawie.


Zapraszamy na stronę dyplomowanego księgowego: www.dk.skwp.pl

poleć artykuł wersja do druku