O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Kodeks Etyki

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zajmując się kształtowaniem i upowszechnieniem prestiżu zawodu księgowego w środowisku gospodarczym oraz tworzeniem jego wizerunku jako zawodu zaufania publicznego opracowało zbiór zasad etycznych pt.
 
"KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI".
 
Powstał Kodeks, którego zasady obok wiedzy i doświadczenia zawodowego, są nieodzownym czynnikiem prawidłowego wykonywania zawodu w dziedzinie rachunkowości.
 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wszyscy jego Członkowie Zwyczajni stali się pierwszymi Sygnatariuszami „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.
 
Każda osoba zajmująca się rachunkowością, jak również jednostka prowadząca rachunkowość lub zajmująca się usługowym jej prowadzeniem i postępująca zgodnie z zasadami zawartymi w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości", może zostać jego sygnatariuszem. Ma prawo złożyć oświadczenie o przyjęciu i stosowaniu Kodeksu.

Deklaracje Sygnatariusza składa się do Zarządu Głównego Stowarzyszenia za pośrednictwem Oddziałów Okręgowych SKwP.

Po zarejestrowaniu oświadczenia osoba lub jednostka stanie się Sygnatariuszem Kodeksu. Uzyska wówczas odpowiedni dokument i będzie miała prawo do informowania o tym fakcie swoich partnerów i klientów, dla których bycie sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości" będzie rękojmią rzetelnego i etycznego działania.
 
Zachęcamy do zapoznania się z „Kodeksem zawodowej etyki w rachunkowości" i zostania jego sygnatariuszem.
 
Kodeks Etyki (582kB)
 
deklaracja sygnatariusza indywidualnego (371kB)
 
deklaracja sygnatariusza zbiorowego (53kB)

poleć artykuł wersja do druku