O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Symfonia

 

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA FIRMĄ "SYMFONIA" MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

CEL:
 
Zapoznanie słuchaczy z zasadami obsługi programu Symfonia modułu Finanse i Księgowość oraz jego możliwościami w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej.
 
 
UCZESTNICY KURSU:
 
Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły co najmniej kurs dla kandydatów na księgowego, bądź posiadają doświadczenie zawodowe w działach księgowości oraz znają środowisko WINDOWS.
 
 
PROGRAM:
 
Praktyczne zastosowanie programu SYMFONIA w rozwiązywaniu merytorycznych problemów w rachunkowości, jakie występują w małych i średnich firmach, tj.:

 • Budowanie planu kont
 • Księgowanie dokumentów
 • Automatyczny bilans zamknięcia
 • Pełne rozrachunki i rozliczenia
 • Gotowe zestawienia i sprawozdania   


ILOŚĆ GODZIN:
 
28 godzin lekcyjnych
 
 
TRYB ZAJĘĆ:

 • system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45
 • system weekendowy jeden raz w tygodniu w soboty od godz. 9.00 do 15.00
 • system weekendowy co dwa tygodnie w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 15.00 


OPŁATA:


Cena kursu wynosi:
 • dla członków wspierających SKwP         600 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+  600 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny             600 zł
 • dla pozostałych osób                          650 zł  


ZAKOŃCZENIE KURSU:
 
Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji Narodowej.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Nadesłanie zgłoszenia oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88 lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

KARTA ZGŁOSZENIA (337kB)

ANKIETA REKRUTACYJNA (336kB)

poleć artykuł wersja do druku