O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

II stopień certyfikacji Specjalista ds. rachunkowości


Przyjmujemy zapisy do następujących grup:

14 września 2019 (zajęcia weekendowe) (lista rezerwowa)

1 października 2019 (zajęcia we wtorki i czwartki)

26 października 2019 (zajęcia weekendowe) (lista rezerwowa)

07 marca 2020 (zajęcia weekendowe)

 

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)

 

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

 

CEL:

 

Przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.

 

UCZESTNICY KURSU:

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby:

 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

 

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie lub
 • tytułem technika rachunkowości lub
 • inną formą uzyskaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

 

 • uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej

 

PROGRAM:

 

Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej

 • Zagadnienia organizacji rachunkowości
 • Zagadnienia IT
 • Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki
 • Rozrachunki
 • Niefinansowe aktywa trwałe
 • Inwestycje i zobowiązania finansowe
 • Kapitały (fundusze) własne
 • Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
 • Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
 • Wynik finansowy
 • Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
 • Zasady zawodowej etyki w rachunkowości

Prawo podatkowe

Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczegoILOŚĆ GODZIN:

 

184 godzin lekcyjnych (w tym 4 godziny egzaminu)

 

 

TRYB ZAJĘĆ:

 

 • system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45
 • system weekendowy co dwa tygodnie w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 15.45

 

OPŁATA:

 

Cena kursu wraz z podręcznikami i egzaminem wynosi:

 

 • dla członków wspierających SKwP lub osób kontynuujących naukę                                               2.950 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   2.950 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny              2.950 zł
 • dla pozostałych osób                           3.100 zł

Osoby indywidualne mogą wnosić opłatę w pięciu ratach.

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU:

 

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikatu specjalisty ds. rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Nadesłanie zgłoszenia oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88 lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

KARTA ZGŁOSZENIA (337kB)

 

ANKIETA REKRUTACYJNA (336kB)

 

poleć artykuł wersja do druku