O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Ekspert usług księgowych

KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH

CEL:

Przygotowanie profesjonalnych organizatorów usług księgowych

UCZESTNICY KURSU:

Słuchaczami kursu powinny być osoby:

 • posiadające wykształcenie wyższe i trzyletnią praktyk na samodzielnym stanowisku w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,
 • posiadające wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
 • rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej oraz uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością.

  PROGRAM:

 • Organizacja usług księgowych
 • Umowa o świadczenie usług księgowych
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych
 • Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych
 • Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej
 • Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych
 • Ryzyka w usługach księgowychILOŚĆ GODZIN:

32 godziny lekcyjne (w tym 2 godziny egzaminu)
   

TRYB ZAJĘĆ:


 • system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45
 • system weekendowy co dwa tygodnie w soboty i niedziele od godz. 9.00 od 15.45  

OPŁATA:

Cena kursu wynosi:

 • dla członków wspierających SKwP         800 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+  800 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny             800 zł
 • dla pozostałych osób                          880 zł
    

ZAKOŃCZENIE KURSU:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikatu eksperta usług księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


Tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych może uzyskać osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,
 • posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
 • rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,
 • uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku,
 • jest członkiem Stowarzyszenia,
 • odbyła szkolenie kursowe i złożyła egzamin kwalifikacyjny.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Nadesłanie zgłoszenia oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88 lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:


 

poleć artykuł wersja do druku