O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  Przychody i koszty. Samochody osobowe 2019 i wybrane problemy rozliczenia CIT i PIT za 2018 rok. 
  Praktyczne aspekty zmian w podatkach - PIOTR KOWERDEJ 
  E-SPRAWOZDANIA i zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku 
  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy 
  Najem i obrót nieruchomościami - ujęcie podatkowe 
  Podatek u źródła – warsztaty z uwzględnieniem zmian od 01 stycznia 2019r.  
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Przychody i koszty. Samochody osobowe 2019 i wybrane problemy rozliczenia CIT i PIT za 2018 rok.

PRZYCHODY I KOSZTY.
Samochody osobowe 2019 i wybrane problemy rozliczania CIT i PIT za rok 2018.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. od godz. 09.00
w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Program szkolenia:Nowe zasady opodatkowania samochodów osobowych w firmie – limitowanie kosztów
 • Nowy limit amortyzacji samochodów osobowych.
 • Czy od 2019 roku można podwyższyć odpis amortyzacyjny samochodu nabytego przed wejściem w życie nowych przepisów?
 • Zmiany zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia niezamortyzowanego samochodu od 2019 roku.
 • Nowe limity zaliczania do K.U.P. rat leasingowych. Zasady obliczania proporcji zaliczenia raty do K.U.P.
 • Limit 75% wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych. Które wydatki podlegają limitowaniu?
 • Obniżenie do 20% limitu zaliczania do K.U.P. wydatków na eksploatację samochodu podatnika niebędącego środkiem trwałym firmy.
 • Jaki limit należy zastosować dla wydatków na eksploatację samochodu w najmie krótkoterminowym, samochodu zastępczego, samochodu użyczonego? Czy konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu?
 • Kiedy prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu jest konieczne do zaliczenia w koszty podatkowe 100% wydatków na eksploatację pojazdu?
 • Samochód ciężarowy do 3,5 tony – czy konieczne jest dodatkowe badanie techniczne do celów podatku dochodowego?
 • Koszty ubezpieczenia i ich limitowanie.
Podział na źródła przychodów w ustawie o CIT od 2018 r.
 • Ile i jakie źródła przychodów obowiązują w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2018 r.
 • W jaki sposób przyporządkować koszty do przychodów z poszczególnych źródeł z uwzględnieniem praktyki i wytycznych MF.
 • W jaki sposób zastosować proporcję przy rozdzieleniu kosztów pośrednich.
 • Czy wszystkie koszty pośrednie podlegają przyporządkowaniu do źródeł przychodów – uwaga nie zawsze trzeba stosować niekorzystną proporcję.
 • Przychody ze zbycia autorskich praw majątkowych wytworzonych samodzielnie oraz nabytych od innego podmiotu – sprzeczne interpretacje organów podatkowych!
 • Przychody z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych.
 • Źródło przychodów spółki z o.o. będącej wspólnikiem w spółce komandytowej.
 • Zmiany przepisów w zakresie podziału na źródła przychodów od 2019 roku.
Zatrudnienie wspólnika lub jego małżonka w spółce osobowej i cywilnej a wyłączenia z K.U.P
 • Czy wynagrodzenie małżonka (umowa o pracę/zlecenie) może być kosztem podatkowym dla właściciela JDG? Zmiany zasad od 2019 roku!
 • Czy wynagrodzenie wspólnika małżonka (umowa o pracę/zlecenie) może być kosztem podatkowym dla wspólników spółki osobowej? Zmiany zasad od 2019 roku!
 • W jaki sposób uniknąć ograniczeń w zaliczaniu do kosztów podatkowych wynagrodzenia wspólnika?
Wydatki na rzecz członków zarządu w kosztach podatkowych
 • Wydatki na rzecz członka zarządu w kosztach firmowych – samochód, telefon, laptop, szkolenia.
 • Przychód członka zarządu w związku z przyznaniem świadczeń pozapłacowych (samochód, telefon, laptop, szkolenia)
 • Parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania – wskazówki jak uniknąć obowiązku rozpoznania przychodu po stronie członka zarządu/pracownika.
 • Ubezpieczenie OC członków zarządu – koszt spółki i przychód ubezpieczonego.
Wydatki na rzecz rady nadzorczej w kosztach podatkowych
 • Wydatki na organizację funkcjonowania RN w kosztach podatkowych.
 • Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia RN i noclegu członków rady nadzorczej w kosztach podatkowych.
 • Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia i noclegu a przychód podatkowy członka rady nadzorczej – Uwaga zmiana stanowiska organów podatkowych od 2018 roku!
Wydatki na rzecz zleceniobiorców w kosztach podatkowych –  uwaga zmiana stanowiska organów podatkowych od 2018 roku w zakresie zasad rozliczenia delegacji!
 • Zwrot wydatków poniesionych przez zleceniobiorcę w kosztach podatkowych firmy.
 • Obowiązki płatnika - Kiedy zwrot wydatków poniesionych przez zleceniobiorcę będzie dla niego przychodem?
 • Rozliczenie delegacji zleceniobiorcy – czy limity z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ograniczają możliwość zaliczenia wypłaconej delegacji do kosztów podatkowych?
 • Rozliczenie delegacji zleceniobiorcy – pojęcie „podróży” i „podróży służbowej” w świetle najnowszych interpretacji podatkowych!
 • Czy dojazd do siedziby firmy jest „podróżą służbową”?
Imprezy firmowe w kosztach podatkowych
 • Koszt posiłków i napojów, w tym alkoholowych.
 • Koszty oprawy muzycznej – DJ, Zespół.
 • Impreza jubileuszowa w związku z odejściem pracownika na emeryturę.
 • Impreza firmowa z udziałem osób towarzyszących.  
Wyjazdy szkoleniowe i integracyjne w kosztach firmy
 • Warunki uznania wyjazdu dla pracowników za koszt podatkowy.
 • Zagraniczny wyjazd szkoleniowo-integracyjny w kosztach firmy.
Kolacja z kontrahentem w kosztach podatkowych
 • Czy wydatki na posiłek z kontrahentem można zaliczyć do kosztów podatkowych?
 • Czy wydatek na alkohol podawany do posiłku można zaliczyć do kosztów firmowych?
 • Jak prawidłowo udokumentować koszty posiłków z kontrahentami?
Nowe zasady opodatkowania bonów na gruncie VAT
 • Definicja bonu.
 • Bon jednego przeznaczenia.
 • Bon różnego przeznaczenia.
 • Transfer bonu.
 • Stawka VAT i podstawa opodatkowania.

Prowadzący: Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy, właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego.


Koszt szkolenia wynosi:

dla członków wspierających                                          250,00 zł
dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny  250,00 zł
dla pozostałych uczestników                                         270,00 zł

Cena obejmuje:
wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
lunch,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD (124kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (261kB)Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

poleć artykuł wersja do druku