O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  Przychody i koszty. Samochody osobowe 2019 i wybrane problemy rozliczenia CIT i PIT za 2018 rok. 
  Praktyczne aspekty zmian w podatkach - PIOTR KOWERDEJ 
  E-SPRAWOZDANIA i zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 roku 
  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy 
  Najem i obrót nieruchomościami - ujęcie podatkowe 
  Podatek u źródła – warsztaty z uwzględnieniem zmian od 01 stycznia 2019r.  
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Najem i obrót nieruchomościami - ujęcie podatkowe

NAJEM I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI - UJĘCIE PODATKOWE


Szkolenie odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. od godz. 09.00
w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Program szkolenia:VAT i PCC

Kiedy obrót nieruchomościami podlega podatkowi VAT?
 • Prywatne transakcje a powtarzalność działań, kiedy sprzedaż nieruchomości uznana zostanie za działalność gospodarczą – najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych!
 • Zarząd własnym majątkiem a VAT – najnowsze interpretacje organów podatkowych!
 • Definicja podatnika i działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Dostawa nieruchomości – zwolnienie z VAT
 • Pierwsze zasiedlenie – czy sprzedaż nieruchomości po dwóch latach od dnia oddania do używania podlega VAT - przełomowe orzecznictwo TSUE i NSA oraz wyjaśnienia MF – planowane zmiany przepisów na 2019 r.
 • Czy sprzedaż lokalu wraz z wyposażeniem korzysta z tej samej stawki VAT?
 • Sprzedaż gruntu niezabudowanego – zasady zwolnienia w świetle najnowszych interpretacji Dyrektora KIS!
 • Tereny budowlane a VAT – jak ustalić charakter gruntu?
 • Brak prawa do odliczenia VAT przy błędnej kwalifikacji podatkowej transakcji.
 • Zorganizowana część przedsiębiorstwa w obrocie nieruchomościami, czyli jak wyłączyć dostawę spod działania ustawy o VAT?
Fakturowanie
 • Stawka podatku przy dostawie nieruchomości.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego – czy zawsze będzie to data podpisania aktu notarialnego?
 • Moment wystawienia faktury.
 • Wystawienie faktury w przypadku sprzedaży zwolnionej.
 • Kasa fiskalna – zwolnienia wynikające z nowego rozporządzenia na 2019 rok.
Najem i dzierżawa nieruchomości w podatku VAT
 • Moment powstania obowiązku podatkowego – zaliczka, faktura czy termin płatności?
 • Czy otrzymanie zaliczki skutkuje powstaniem obowiązku wystawienia faktury?
 • Podstawa opodatkowania przy najmie.
 • Stawka podatku.
 • Wystawianie faktur – czy zawsze jest konieczne?
 • Refakturowanie mediów – jaka jest właściwa stawka podatku?
 • Świadczenia kompleksowe – najem i media - jaką stawkę VAT należy zastosować? Jakie pozycje powinny znaleźć się na fakturze?
 • Kasa fiskalna – zwolnienia wynikające z nowego rozporządzenia na 2019 rok.
 • Zwolnienie z VAT usług najmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym – czy wynajęcie lokalu Spółce na potrzeby jej pracowników może korzystać ze zwolnienia?

Bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • Definicja bezumownego korzystania z nieruchomości.
 • Kiedy bezumowne korzystanie z nieruchomości jest usługą opodatkowaną VAT a kiedy zwolnioną?
 • Jakie kroki prawne musi podjąć właściciel, aby świadczenie nie podlegało VAT?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego przy bezumownym korzystaniu.
 • Zwolnienie z VAT dla bezumownego korzystania z nieruchomości o charakterze mieszkalnym.
 • Wystawianie faktur – czy jest konieczne przy bezumownym korzystaniu?
 • Kasa fiskalna – zwolnienia wynikające z nowego rozporządzenia na 2019 rok.
Podatek dochodowy

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek prywatny albo firmowy.
 • Czy sprzedaż lokalu stanowiącego ŚT firmy zawsze będzie skutkować powstaniem przychodu z działalności gospodarczej
 • Czy sprzedaż lokalu firmowego po 5 latach od nabycia jest opodatkowana?
 • Kiedy nie można rozliczyć straty powstałej przy sprzedaży nieruchomości?
 • Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości?
Nowe zasady ustalania dochodu z tytułu zbycia nieruchomości – nowelizacja 2019!
 • Nowe zasady obliczania 5-letniego terminu warunkującego opodatkowanie przychodu ze zbycia nieruchomości.
 • Nowe zasady rozliczenia kosztów podatkowych poniesionych przez spadkodawcę przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.
Zwolnienie od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości – tzw. ulga mieszkaniowa – zmiany przepisów od 2019 roku!
 • Czy można skorzystać z ulgi mieszkaniowej posiadając kilka mieszkań?
 • Zakup mieszkania na wynajem a prawo do ulgi?
 • Wpłata dokonana na postawie umowy deweloperskiej jako wydatek na „cele mieszkaniowe”.
 • Zasady wyliczania podatku do zapłaty i ujmowania w deklaracji rocznej.
Amortyzacja przy najmie prywatnym – jak amortyzować wynajmowane mieszkanie nie prowadząc działalności gospodarczej?

Ryczałt podatkowy przy najmie – zmiana przepisów od 2019 roku.
 • Zasady stosowania ryczałtu.
 • Czy małżonkowie stosujący ryczałt powinni sumować swoje przychody w celu ustalenia właściwej stawki ryczałtu?
 • Wynajem nieruchomości na doby a ryczałt – najnowsze interpretacje Dyrektora KIS
 • Czy wynajmując kilka mieszkań nadal można stosować ryczałt – najnowsze interpretacje Dyrektora KIS.Prowadzący: Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy, właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego.


Koszt szkolenia wynosi:

dla członków wspierających                                          250,00 zł
dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny  250,00 zł
dla pozostałych uczestników                                         270,00 zł

Cena obejmuje:
wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
lunch,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD (124kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (261kB)Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

poleć artykuł wersja do druku