O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  Szkolenie podatkowe - studium przypadku 
  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy 
  ZMIANY W PODATKU VAT od 2019 roku GRUDZIĄDZ 
  Raportowanie schematów podatkowych (MDR) 
  Odpowiedzialność księgowego 
  Faktura VAT 2019 
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu

UWAGA! Zmiana terminu szkolenia!

Szkolenie odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. od godz. 09.00

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.Szkolenie kierujemy do szerokiego grona instytucji (z wyłączeniem banków) obowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych wykonujących zawód, jak również stowarzyszeń, fundacji i przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wymienione instytucje są zobowiązane do zapewnienia udziału pracowników w programach szkoleniowych na temat prania pieniędzy (art. 34a ustawy).


Program szkolenia:

1.  Cele szkolenia.

2.  Obowiązujące przepisy prawne i propozycje zmian ustawowych.

3.  Istota i geneza pojęcia prania pieniędzy.

4.  Definicje podmiotów obowiązanych oraz jednostek współpracujących w rozumieniu przepisów ustawy.

5.  Obowiązki instytucji obowiązanych:

 • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego poprzez identyfikację klientów,
 • prowadzenie bieżącego monitoringu transakcji (analiza i typowanie),
 • rejestracja transakcji podejrzanych,
 • przesyłanie danych o zarejestrowanych transakcjach,
 • wymagana przepisami prawa procedura wewnętrzna,
 • zasady szkoleń pracowników i przedsiębiorców,
 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie,
 • wstrzymanie transakcji, blokada rachunku i zamrażanie.

6.  Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych

7.  Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

8.  Dyskusja.

Poszczególne zagadnienia zostaną przedstawione w postaci praktycznych przykładów.

 

Zajęcia poprowadzi Pani Bożena Wilk

biegły rewident, magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Legitymuje się doświadczeniem zawodowym głównej księgowej i prowadzącej biuro rachunkowe. Współautorka podręczników do kursów rachunkowości. Wykładowczyni Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie z zakresu finansów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Łodzi na szkoleniach z księgowości i finansów oraz seminariach dla biegłych rewidentów. Prezes Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w PolsceKoszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny              250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD (124kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (261kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.    

poleć artykuł wersja do druku