O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Zatrudnianie i powierzania pracy cudzoziemcom

Przyjmujemy zapisy do grupy 14 listopada  (zajęcia we wtorki i czwartki)


ZATRUDNIANIE I POWIERZANIE PRACY CUDZOZIEMCOM


CEL:
Przedmiotem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z prawidłowym zatrudnianiem cudzoziemców na terenie RP w 2019 R.

UCZESTNICY KURSU:
Kurs właściwy dla pracowników działów kadrowo-płacowych, osób zajmujących się legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie RP, prowadzących  dokumentację pracowniczą dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców.

PROGRAM:

 1. Procedury prawne i administracyjne dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP, wymagane dokumenty.
 2. Formalności związane ze złożeniem wniosku – w jakim urzędzie składamy wniosek, wymogi formalne – KPA, uzupełnianie braków formalnych, obowiązki meldunkowe, czasookresy  procedury administracyjnej.
 3. Szczegółowe omówienie rodzaje tytułów pobytowych.  Na jakiej  wizie można wykonywać pracę?,  co się dzieje jak wiza wygaśnie, liczenie terminów wynikających z wizy. Ruch bezwizowy – nowe przepisy. Karty pobytu – rodzaje, kto może się ubiegać o jej wydanie. Cudzoziemiec w procedurze- „stempel w paszporcie”.
 4. Cudzoziemiec zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
 5. Rodzaje zezwoleń na pracę na terenie RP, po zmianach w 2019 r. Nowe przepisy w zakresie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
 6. Zezwolenia na pracę sezonową(zakres podmiotowy, przedmiotowy, procedury).
 7. Zezwolenia na pracę – typy zezwoleń, jednolite zezwolenia na pobyt i pracę, modyfikacje zezwoleń na pracę. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, ramy czasowe zezwoleń.
 8. Formy zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP i poza terytorium RP.
 9. Zatrudnienie pracownicze – kodeksowe umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, nowelizacja umów o pracę, czy cudzoziemiec może mieć zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony?
 10. Zatrudnienie cywilnoprawne – rodzaje umów cywilnych, przepisy kodeksu cywilnego.
 11. Wynagrodzenie cudzoziemca. Stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.
 12. Obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej cudzoziemca. Wymogi prawa pracy – rodzaje dokumentów, tłumaczenie ich na język zrozumiały dla cudzoziemca, Wymogi wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania  pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

ILOŚĆ GODZIN:

20 godzin lekcyjnych


TRYB ZAJĘĆ:

system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45

OPŁATA:

Cena kursu wynosi:

 • dla członków wspierających SKwP          320 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   320 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny              320 zł
 • dla pozostałych osób                           350 zł

ZAKOŃCZENIE KURSU:

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji Narodowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Nadesłanie zgłoszenia oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88 lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:


KARTA ZGŁOSZENIA (337kB)


ANKIETA REKRUTACYJNA (336kB)

poleć artykuł wersja do druku