O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Ubezpieczenia społeczne 2018-2019

"Konstytucja biznesu"
i jej wpływ na zmiany w przepisach dotyczących UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2018-2019

Szkolenie odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. od godz. 09.00

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Program:

 1. Ulga na start, komu przysługuje, jakim ubezpieczeniom podlega przedsiębiorca
 2. Zawieszenie działalności i konsekwencje takiej decyzji.
 3. Działalność gospodarcza nieewidencjonowana, kiedy występuje obowiązek ubezpieczeń społecznych, zmiany dotyczące CEiDG.
 4. Podleganie ubezpieczeniom społecznym: ‘’mały ZUS’’, ‘’duży ZUS’’.
 5. Konsekwencje zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 6. Czynności kontrolne i inne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kontekście przepisów związanych z RODO.
 7. Zatrudnienie wspólników i członków zarządów spółek kapitałowych, w tym wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., w ocenie wyroków Sądu Najwyższego.
 8. e-ZLA: zmiany w zasadach wypłacania zasiłków, przechowywania zwolnień lekarskich wystawianych elektronicznie.
 9. Obowiązek posiadania dostępu do indywidualnego konta płatnika składek na e-PUE.
 10. Preferencyjna działalność gospodarcza dla przedsiębiorców osiągający przychód w wysokości nie większej niż 30-krotność obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Szkolenie poprowadzi ekspert z omawianego tematu.

Wykładowca z długoletnim doświadczeń zawodowym i dydaktycznym w zakresie ubezpieczeń społecznych, współpracujący od wielu lat z jednostkami edukacyjnymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny              250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD (124kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (261kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.    

poleć artykuł wersja do druku