O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  NOWELIZACJA USTAWY VAT z uwzględnieniem podatku CIT w 2019 roku na tle aktualnego orzecznictwa 
  Ubezpieczenia społeczne 2018-2019 
  Zmiany w podatku od towarów i usług VAT oraz CIT i PIT w 2019 r. 
  Wielka nowelizacja CIT i PIT od 2019 roku 
  ZMIANY W PODATKU VAT obowiązujące od 2019 roku 
  Nowelizacja przepisów prawa pracy 2018-2019 
  Wielka nowelizacja CIT i PIT od 2019 roku - GRUDZIĄDZ 
  Zmiany w podatku od towarów i usług VAT oraz CIT i PIT w 2019 r. - GRUDZIĄDZ 
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Nowelizacja przepisów prawa pracy 2018-2019

NOWELIZACJA PRZEPISÓW PRAWA PRACY 2018-2019

Szkolenie odbędzie się w dniu 08 lutego 2019 r. od godz. 09.00

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Program szkolenia:

Założenia RODO i ochrona danych osobowych w zakładzie pracy
 • RODO – prawne konsekwencje dla pracodawcy
 • Ochrona danych osobowych a prawo pracy
 • Jakie dane gromadzimy i przetwarzamy na potrzeby pracodawcy
 • Jakie dane możemy pozyskiwać od pracownika, jakie od kandydata do pracy, jakie od osoby na zleceniu
 • Klauzula informacyjna RODO
 • Sankcje karne i administracyjne

Ustawy z Pakietu „Konstytucja Biznesu” – zmiany w 2019 r.
 • Pakiet Ustaw
 • Zmiany dla przedsiębiorców - Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Zawieszenie działalności gospodarczej a prawo pracy
Monitoring pracowników po zmianach przepisów prawa pracy
 • Zasady wprowadzenia monitoringu  w zakładzie
 • Monitoring wizyjny ü  Monitoring  poczty elektronicznej
Dokumentacja pracownicza po zmianie przepisów 2019 r.
 • Zasady przechowywania akt osobowych
 • Okresy przechowywania akt
 • E-akta osobowe
 • Digitalizacja dokumentacji pracowniczej – ułatwienie  czy dodatkowe obowiązki
 • Pakiet zmian w ustawach w 2019 r. w związku z elektronizacją akt osobowych
Zmiany w ustawie o związkach zawodowych 2019 r.
 • Kto może wstąpić do związku zawodowego  po zmianach
 • Przynależność związkowa a  zakaz nierównego traktowania w zatrudnieniu
 • Obowiązki informacyjne organizacji związkowej
 • Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej po zmianach
 • Ochrona prawna działacza związkowego po zmianie 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Obowiązki w zakresie utworzenia PPK – harmonogram wprowadzania regulacji
 • Obowiązki podmiotu zatrudniającego dotyczące wpłat do PPK
 • Zawieranie umów ü  Wybór instytucji finansowej
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy
 • Uprawnienia PIP w zakresie spełnienia obowiązków w zakresie PPK
Zawieranie umów o pracę - umowy terminowe
 • Roszczenia pracownicze
 • Powództwa o ustalenie umowy o pracę na czas nie określony
 • Zasady ustalania okresów wypowiedzenia
 • Ustalanie istnienia stosunku pracy
 Zakaz handlu w niedziele i święta - nowelizacja przepisów  ustawy
 • Kalendarz 2019
 • Ograniczenia handlu po nowemu - zaostrzenie przepisów
 • Sankcje  w przypadku łamania zakazu
Ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych - zmiany regulacji
 • Nowe uprawnienia
Projekt zmian legislacyjnych
 • Propozycje zmian w kodeksie pracy
 • Projekt Komisji Konstytucyjnej PP
 • Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Nowe wytyczne do kontroli PIP w 2019 r.Prowadzący: Agnieszka Dobrodziej

radca prawny i trener specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prowadzi praktykę i szkolenia w zakresie przepisów prawa pracy, w szczególności dotyczących form i zasad zatrudnienia cudzoziemców.Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                                          250,00 zł
 • dla osób z Kartą Bydgoska Rodzina3+i Kartą Dużej Rodziny  250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                                         270,00 zł

Cena obejmuje:

 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD (124kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (261kB)Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty. 

poleć artykuł wersja do druku