O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
  Zatrudnianie cudzoziemców 2018. 
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSIĘGOWEGO 
  SUKCESJA BIZNESU. Zarząd sukcesyjny - nowa ustawa o dziedziczeniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej - skutki prawne, podatkowe i ZUS. 
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSIĘGOWEGO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSIĘGOWEGOSzkolenie odbędzie się 28 listopada 2018 r. od godz. 09.00

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Program szkolenia

Rodzaje rozpatrywanych sytuacji
 • możliwe układy z udziałem podmiotów:
 • firma
 • księgowy (pracownik albo biuro)
 • ubezpieczyciel
 • fiskus
 • organy postępowania karnego
 • skrzyżowane z rodzajami odpowiedzialności:
  •  cywilna
  • pracownicza
  • podatkowa
  • karna
 Określenie zakresu obowiązków księgowego - wpływ na odpowiedzialność
 • Umowa podstawowa między firmą a księgowym
  • umowa o pracę
  • umowa o prowadzenie księgowości
 • Powierzenie obowiązków płatnika
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych
 • Powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości
 Odpowiedzialność cywilna
 • Rodzaje odpowiedzialności (kontraktowa, deliktowa, bezpodstawne wzbogacenie)
 • Przesłanki odpowiedzialności (szkoda, związek przyczynowy, wina)
 • Sankcje:
  • odszkodowanie
  • kara umowna
  • obniżenie wynagrodzenia
  • rozwiązanie umowy
 • Przedawnienie roszczeń
 • Ubezpieczenie OC
  • Odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec firmy
  • Odpowiedzialność regresowa biura wobec ubezpieczyciela
Odpowiedzialność karna
 • Ustalenie osoby ponoszącej odpowiedzialność
 • Zasada winy
 • Sankcje (kary, zakaz wykonywania zawodu)
 • Okoliczności wyłączające odpowiedzialność
  • korekta deklaracji
  • czynny żal
  • przedawnienie
  • znikomość społecznej szkodliwości
 • Odpowiedzialność w zakresie rozliczeń podatkowych i z ZUSProwadzący: dr Krzysztof Janczukowicz

Radca prawny specjalizujący się w podatkach i w prawie karnym, w szczególności w zagadnieniach związanych z odpowiedzialnością księgowych wobec firm, których księgowość prowadzą. Studia prawnicze rozpoczął w Toruniu i skończył w Gdańsku, podejmując od razu pracę nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim. W 1993 r. obronił pracę doktorską z zakresu prawa karnego. Ukończył aplikację sędziowską, zdał egzamin radcowski i praktykował jako radca prawny, zajmując się obsługą przedsiębiorstw, a w szczególności rozliczeniami podatkowymi. Prowadzi szkolenia komercyjne oraz zajęcia na studiach podyplomowych (UG i WSB w Gdańsku) z zakresu podatków i odpowiedzialności zawodowej księgowych. Jest autorem książek podatkowych, publikacji internetowych, a obecnie napisał własna książkę na podstawie analizy wielu spraw sądowych pt. „Odpowiedzialność księgowego”,  wydaną przez własne Wydawnictwo Kojot i Kruk. Zajmował się też działalnością wydawniczą, piastując m.in. stanowisko redaktora naczelnego Wydawnictwa LEX (przejętego przez Wolters Kluwer), a następnie sopockiego Wydawnictwa Kwantum.


Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                                          250,00 zł
 • dla osób z Kartą Bydgoska Rodzina3+i Kartą Dużej Rodziny  250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                                         270,00 zł

Cena obejmuje:

 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (124kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD (261kB)Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty. 

poleć artykuł wersja do druku