O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
  Zatrudnianie cudzoziemców 2018. 
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSIĘGOWEGO 
  SUKCESJA BIZNESU. Zarząd sukcesyjny - nowa ustawa o dziedziczeniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej - skutki prawne, podatkowe i ZUS. 
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

SUKCESJA BIZNESU. Zarząd sukcesyjny - nowa ustawa o dziedziczeniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej - skutki prawne, podatkowe i ZUS.

SUKCESJA BIZNESU.
Zarząd sukcesyjny - nowa ustawa o dziedziczeniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej - skutki prawne, podatkowe i ZUS. Alternatywne metody zapewnienia stabilności biznesu.


Szkolenie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. od godz. 09.00
w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Program szkolenia:

Skutki śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność
 • Zasady dziedziczenia przedsiębiorstwa
 • Umowy z kontrahentami
 • Prawo do firmy (nazwy) przedsiębiorstwa

Zarząd sukcesyjny – nowe zasady dziedziczenia przedsiębiorstw osób fizycznych od października 2018 r.
 • Uwagi ogólne o skutkach wprowadzenia zarządu sukcesyjnego
 • Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego?
 • Kto może być zarządcą sukcesyjnym?
 • Obowiązki zarządcy sukcesyjnego
 • Kto ma prawo do zysków przedsiębiorstwa w spadku?
 • Kto jest podatnikiem i stroną umów zawieranych przez przedsiębiorstwo w spadku?
 • Kto odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa w spadku?
 • Czy decyzje administracyjne związane z przedsiębiorstwem wygasają?
 • Kto pełni rolę pracodawcy w przedsiębiorstwie w spadku?
 • Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej
 • Zmiany w ustawie o PIT, CIT, VAT związane z wprowadzeniem zarządu sukcesyjnego

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
 • Zalety
 • Wady 
 • Proces przekształcenia krok po kroku
 • Skutki podatkowe i prawne przekształcenia
Aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki osobowej
 • Wady
 • Zalety
 • Procedura przekształcenia krok po kroku
 • Skutki podatkowe i prawne przekształcenia

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną / komandytową

 • Zalety
 • Wady
 • Proces przekształcenia krok po kroku
 • Skutki podatkowe i prawne przekształcenia

Zakładanie spółki z o.o., spółki komandytowej i spółki jawnej od podstaw

 • Spółka w organizacji
 • W której chwili powstaje spółka i dlaczego to takie istotne?
 • Co powinno zawierać zgłoszenie spółki do KRS?
 • Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wpis do KRS?
 • Kto przed rejestracją w KRS zawiera umowy w imieniu Spółki?
 • Jak wygląda rejestracja spółki komandytowej, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Skutki podatkowe wniesienia wkładów w postaci:
 • środków pieniężnych,
 • ruchomości,
 • nieruchomości,
 • przedsiębiorstwa lub ZCP
 • pracy


Prowadzący: Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy, właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego.


Koszt szkolenia wynosi:

dla członków wspierających                                          250,00 zł
dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny  250,00 zł
dla pozostałych uczestników                                         270,00 zł

Cena obejmuje:
wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
lunch,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (124kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: karta zgłoszenia_kurs.pdf (261kB)Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

poleć artykuł wersja do druku