O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Zatrudnianie cudzoziemców 2018.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 2018.
Pracownik własny. Pracownik tymczasowy. Formy powierzania pracy cudzoziemcom - zmiany przepisów.


Szkolenie odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. od godz. 09.00

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Program szkolenia:


Obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcom.
 • legalizacja pobytu - procedury, wymagane dokumenty,
 • dokumenty legalizujące  zatrudnienie: ewidencja oświadczeń, zezwolenia na pobyt i pracę, zezwolenia na pracę,
 • kontrola PIP i Straży Granicznej- jak zachować się w czasie kontroli, ü  optymalizacja zezwoleń. Jak najszybciej zatrudnić cudzoziemca,
 • cudzoziemiec w procedurze- problemy prawne i faktyczne. Studium przypadku.

Formy zatrudniania cudzoziemców. Wymogi formalne:
 • umowy o pracę,
 • umowy cywilnoprawne,
 • praca tymczasowa,
 • outsourcing usług,
 • leasing pracowników.

Agencja pracy tymczasowej - działalność regulowana.
 • Podstawy działania,
 • Wymogi prawne. Kontrola Marszałka Województwa,
 • Jak sprawdzić czy agencja działa legalnie,
 • Certyfikat. Wpis do KRAZ.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców jako  pracowników tymczasowych:
 • zatrudnienie pracownicze, cywilnoprawne,
 • nowe limity pracy tymczasowej
 • zasady uzgodnień między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem po nowelizacji,
 • przepisy ochronne kobiet w ciąży,
 • nowe zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentów pieniężnych,
 • obowiązki informacyjne pracodawcy użytkownika.

Obowiązki pracodawcy użytkownika, korzystającego z usług agencji pracy tymczasowej.
 • postanowienia umowne i ustawowe,
 • pracodawca użytkownik jako pracodawca faktyczny,
 • nadzór i podporządkowanie,
 • postępowanie w sprawach o wykroczenia.


Prowadzący: Agnieszka Dobrodziej

radca prawny i trener specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prowadzi praktykę i szkolenia w zakresie przepisów prawa pracy, w szczególności dotyczących form i zasad zatrudnienia cudzoziemców.Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                                          250,00 zł
 • dla osób z Kartą Bydgoska Rodzina3+i Kartą Dużej Rodziny  250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                                         270,00 zł

Cena obejmuje:

 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (124kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (261kB)Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty. 

poleć artykuł wersja do druku