O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  Podsumowanie zmian w CIT i PIT obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. 
  Podzielona płatność (SPLIT PAYMENT) w rozliczeniach VAT 
  Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2018 roku - GRUDZIĄDZ 
  RODO - PRAKTYCZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
  Nowelizacja ustawy VAT - zmiany od 1 lipca 2018 roku 
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Podzielona płatność (SPLIT PAYMENT) w rozliczeniach VAT

PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT) W ROZLICZENIACH VAT

Nowy obszar zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Zasady ewidencjonowania w księgach i prezentacji w sprawozdaniach finansowych. Rozliczanie przepływów pieniężnych, studium przypadków.


Szkolenie odbędzie się w następujących dniach:

28 czerwca 2018 r. od godz. 09.00 (brak miejsc)

29 czerwca 2018 r. od godz. 09.00 (wolne miejsca)

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Program szkolenia:

Wprowadzenie -  omówienie przepisów ustawy o VAT

 •  Mechanizm podzielonej płatności (split payment) – kolejny mechanizm uszczelniający system poboru podatku VAT.
 • Split payment w Polsce - dobrowolny i obowiązkowy - planowane etapy wdrożenia.
 • Zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności.
 • Kto decyduje o podzielonej płatności w dobrowolnym mechanizmie podzielonej płatności?
 • Czy stosowanie podzielonej płatności wymaga zgody wierzyciela? o    Różne formy płatności w obrocie gospodarczym a system podzielonej płatności (np. płatność częściowa, kompensaty).
 • Korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności.
 • Zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem podzielonej płatności - nowe rachunki VAT.
 • Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie podzielonej płatności. o    Rola banków w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Rachunek VAT to rachunek o ograniczonej możliwości dysponowania. Zasady wypłacania środków zgromadzonych na rachunku VAT
 • System podzielonej płatności a JPK.

Rachunkowość – zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych

 • Dostosowanie planu kont do zmienionych zasad realizacji płatności
 • Ujmowanie zapłat w mechanizmie podzielonej płatności przez dłużnika – studium przypadku z przykładami księgowań
 • Ujmowanie zapłat w mechanizmie podzielonej płatności przez wierzyciela – studium przypadku z przykładami księgowań
 • Prezentacja podzielonej płatności w sprawozdanie finansowym – zmiany w ustawie o rachunkowości

Zarządzanie finansami po wejściu w życie przepisów o podzielonej płatności

 • Planowanie przepływów pieniężnych na rachunku VAT – możliwości i ograniczenia
 • Studium przypadku – analiza opłacalności stosowania  podzielonej płatności przez dłużnika
 • Studium przypadku –  zarządzanie pieniędzmi na rachunku VAT, analiza dla wierzyciela
 • Rola umów z kontrahentami w planowaniu przepływów na rachunku VAT

Odpowiedzi na pytania uczestników


Szkolenie poprowadzi: Małgorzata Mazurkiewicz

Biegły rewident, specjalista z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie biegłego rewidenta, a wcześniej głównego księgowego oraz dyrektora finansowego w spółkach międzynarodowych. Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Oddziale Okręgowym w Warszawie oraz wykładowca szkoleń dla biegłych rewidentów w całym kraju. Współautor dwóch zbiorów zadań i pytań testowych z zakresu prawa podatkowego wydanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz książki pt. „Komentarz do CIT – podatki i rachunkowość” wydawnictwa LEX Wolters Kluwer. Członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, autor wielu zadań i pytań testowych z zakresu prawa podatkowego.   


Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (247kB)Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.   
 

poleć artykuł wersja do druku