O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  Podsumowanie zmian w CIT i PIT obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. 
  Podzielona płatność (SPLIT PAYMENT) w rozliczeniach VAT 
  Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2018 roku - GRUDZIĄDZ 
  RODO - PRAKTYCZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
  Nowelizacja ustawy VAT - zmiany od 1 lipca 2018 roku 
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Podsumowanie zmian w CIT i PIT obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

WIOSENNE PODSUMOWANIE ZMIAN w CIT i PIT obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku.Szkolenie odbędzie się 20 czerwca 2018 r. od godz. 09.00

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Druga połowa 2017 r. i rok 2018 przyniosły największą nowelizację przepisów ustaw o CIT i PIT od wielu lat, która dotyczy bardzo szerokiej grupy podatników. Z jednej strony Ministerstwo Finansów wprowadziło budzące spore kontrowersje ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne, prawne, doradcze i licencje (co w przypadku wielu podatników uniemożliwiłoby im rozliczenie w kosztach podatkowych większej części ponoszonych wydatków), z drugiej zaś strony już w drugiej połowie 2017 r. wprowadzono korzystne zmiany dotyczące m.in. nowej jednorazowej amortyzacji i raz na zawsze „skończono” temat podatku u źródła od biletów lotniczych. Podatników spotkało ponadto podwyższenie limitów amortyzacji (3500 zł na 10.000 zł), dwukrotne zwiększenie kosztów autorskich, podwyższenie limitów różnych zwolnień w PIT, zwiększenie atrakcyjności ulgi badawczo-rozwojowej (BR). Właściciele galerii handlowych i biurowców muszą zmierzyć się z zupełnie nowym podatkiem; zmieniły się radykalnie zasady niedostatecznej kapitalizacji. To tylko niektóre ze zmian, które weszły w życie w styczniu 2018 roku. Istotną część szkolenia poświęcimy najnowszym interpretacjom Dyrektora KIS odnośnie stosowania w praktyce kontrowersyjnych zmian, które weszły w życie w 2018 r. Początek roku 2018 był w tym temacie niezwykle ubogi, jednak po pierwszym jego kwartale pojawiły się już rozstrzygnięcia interpretacyjne oraz wyjaśnienia MF dotyczące części prezentowanych zmian a także propozycje nowelizacji tych jakże młodych przepisów.


 
Program:

1. Kontrowersyjne zmiany w przepisach o źródłach dochodów – „zyski kapitałowe”. 
 • Problemy związane z odpowiednim kwalifikowaniem przychodów do różnych źródeł
 • Jak przypisywać koszty uzyskania przychodów od odpowiednich źródeł przychodów (np. ogólne koszty zarządu, media, usługi reklamowe, doradztwo, wynagrodzenia pracowników)?
 • Czy przypisywanie kosztów do odpowiednich źródeł powinno następować w trakcie roku (i wpływać na zaliczki na podatek CIT) czy dopiero na jego zakończenie?
 • Analiza ryzykownych sytuacji, mogących uniemożliwić rozliczenie w kosztach podatkowych poniesionych wydatków.
2. Kontrowersyjne zmiany dotyczące ograniczenia rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne (np. doradcze, reklamowe) oraz licencje zakupione od podmiotów powiązanych.

 • Czym są usługi niematerialne?
 • Limitacja kosztów usług niematerialnych a zagadnienia podatku u źródła (WHT)
 • Jak prawidłowo wyliczać wskaźnik EBITDA dla celów prawidłowego ustalenia poziomu kosztów podatkowych?
 • Przekroczenie 5 % EBITDA w trakcie roku – sposób postępowania.
 • Bezpośrednie koszty uzyskania przychodów wyłączają stosowanie nowych przepisów – w jaki sposób powinny być udokumentowane?


3.  Nowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania zewnętrznego – czyli „niedostateczna kapitalizacja po nowemu”.
 • Czym są koszty finansowania dłużnego?
 • Przekroczenie 30 % EBITDA w trakcie roku – sposób postępowania i różnice w sposobie wyliczanie tego wskaźnika z porównaniu z EBITDA dotyczącą usług niematerialnych.
4.      Minimalny podatek dochodowy dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne (galerie handlowe, budynki biurowe).

 • Spór z Komisją Europejską i zapowiedź gruntowych zmian w przepisach o minimalnych podatku.
 • Sposób wyliczania minimalnego podatku.
5. Odsunięcie w czasie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych.
6. Nowa „jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł” związana z nabyciem nowych środków trwałych.
7. „3500 zł odchodzi do lamusa” czyli wszystko o podwyższeniu limitu kwotowego związanego z amortyzacją środków trwałych i WNiP do kwoty 10.000 zł.
8. Ulepszenia środków trwałych – limit 10.000 zł czy może 3500 zł?
9. „Koniec z podatkiem u źródła od biletów lotniczych” i inne „świeże” zagadnienia związane z usługami nabywanymi od podmiotów zagranicznych na gruncie CIT i PIT.
10. Ulga badawczo rozwojowa (BR) jeszcze korzystniejsza w rozliczeniu za 2018 r. – zwiększenie odliczeń.
11. Nowa kwota wolna od podatku w PIT.
12. Wyższe koszty uzyskania przychodów dla twórców (85.528 zł) od 2018 r.
13. Podwyższenie limitów zwolnień w PIT dla szeregu świadczeń (zapomogi, żłobki, wypoczynek dzieci itp.)
14. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
15. Wybrane orzecznictwo podatkowe z 2017 r. i z pierwszej połowy 2018 r.  
Prowadzący: Lech Janicki


prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 8 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.


Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (247kB)Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.   
 

poleć artykuł wersja do druku