O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  Zmiany w CIT i PIT 
  Zmiany CIT i PIT GRUDZIĄDZ 
  Analiza zmian w prawie podatkowym na rok 2018 
  Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom w 2018 r. 
  Nowości VAT w 2018 roku - podatek naliczony, split payment oraz zmiany związane z ustawą o KAS  
  CENY TRANSFEROWE - teoria i praktyka sporządzania dokumentacji podatkowych z uwzględnieniem nowych przepisów 2017 
  Praktyczne warsztaty ze stosowania przepisów o czasie pracy 
  Nowe prawo o ochronie danych osobowych 
  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Analiza zmian w prawie podatkowym na rok 2018

ANALIZA ZMIAN W PRAWIE PODATKOWYM NA ROK 2018 - WYBRANE ZAGADNIENIA VAT, PIT I CIT

STUDIUM PRZYPADKU

Program szkolenia: • Jak rozliczać CIT w aspekcie zysków kapitałowych i odrębnego ustalenia dochodu oraz rozliczenia strat.
 • Podział kosztów na nowych zasadach w powiązaniu z przepisami przejściowym.
 • Amortyzacja - wybrane zagadnienia.
 • Podróż służbowa w wymiarze kompleksowych VAT, CIT i PIT po zmianach z podatkiem u źródła.
 • Czynności nieodpłatne - zagadnienia z tym związane.
 • Elementy obrotu zagranicznego w tym import usług, WNT, WDT.
 • Wierzytelności, ich nieściągalność, umorzenia i sprzedaż po zmianach.
 • Nowe progi zwolnień w PIT.
 • Dyskusja - pytania i odpowiedzi.


Prowadzący: Piotr Kowerdej

Twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. od godz. 09.00

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.

UWAGA! liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (247kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie do dnia 09 lutego 2018 r. karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.   

poleć artykuł wersja do druku