O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  Zmiany w CIT i PIT 
  Zmiany CIT i PIT GRUDZIĄDZ 
  Analiza zmian w prawie podatkowym na rok 2018 
  Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom w 2018 r. 
  Nowości VAT w 2018 roku - podatek naliczony, split payment oraz zmiany związane z ustawą o KAS  
  CENY TRANSFEROWE - teoria i praktyka sporządzania dokumentacji podatkowych z uwzględnieniem nowych przepisów 2017 
  Praktyczne warsztaty ze stosowania przepisów o czasie pracy 
  Nowe prawo o ochronie danych osobowych 
  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Zmiany CIT i PIT GRUDZIĄDZ

Zmiany w CIT i PIT
wprowadzone w drugiej połowie 2017 r. i planowane zmiany na 2018 r.


Druga połowa 2017r. i rok 2018 przynoszą największą nowelizację przepisów ustaw o CIT i PIT od wielu lat, która dotyczy bardzo szerokiej grupy podatników. Z jednej strony Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić budzące spore kontrowersje ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne, prawne, doradcze i licencje (co w przypadku wielu podatników uniemożliwiłoby im rozliczenie w kosztach podatkowych większej części ponoszonych wydatków), z drugiej zaś strony już w drugiej połowie 2017r. wprowadzono korzystne zmiany dotyczące m.in. nowej jednorazowej amortyzacji i raz na zawsze "skończono" temat podatku u źródła od biletów lotniczych. Podatników czeka ponadto podwyższenie limitów amortyzacji (3 500 zł na 10 000 zł), dwukrotne zwiększenie kosztów autorskich, podwyższenie limitów różnych zwolnień w PIT, zwiększenie atrakcyjności ulgi badawczo-rozwojowej (BR) oraz wprowadzenie zupełnie nowej instytucji - zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem. Właściciele galerii handlowych i biurowców zapłacą wyższy podatek i zmienią się zasady niedostatecznej kapitalizacji. To tylko niektóre ze zmian, które wejdą w życie w 2018r. Drugą część szkolenia poświęcimy krótkiemu podsumowaniu zmian, jakie weszły w życie w 2017r., zwracając szczególną uwagę na budzące kontrowersje zagadnienia wyłączania z kosztów transakcji gotówkowych, zmiany w podatku u źródła i tematykę Jednolitego Pliku Kontrolnego, o którym wiemy już znacznie więcej niż w 2016r.


Szkolenie odbędzie się w dniu 06 marca 2018 r. od godz. 09.00

w Grudziądzu przy ul. Legionów 57a - w budynku "CASUS" (żółty budynek obok Biedronki)


Program:
 1. Kontrowersyjne zmiany dotyczące ograniczenia rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne, doradcze, prawne, audytorskie, licencje oraz wydatki na reklamę i promocję.
 2. Nowa "jednorazowa amortyzacja do 100 000 zł" związana z nabyciem nowych środków trwałych.
 3. "3500 zł odchodzi do lamusa" czyli wszystko o podwyższeniu limitu kwotowego związanego z amortyzacją środków trwałych i WNiP do kwoty 10 000 zł.
 4. "Koniec z podatkiem u źródła od biletów lotniczych" i inne "świeże" zagadnienia związane z usługami nabywanymi od podmiotów zagranicznych na gruncie CIT i PIT.
 5. Minimalny podatek dochodowy dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne  (galerie handlowe, budynki biurowe).
 6. Nowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania zewnętrznego - czyli "niedostateczna kapitalizacja po nowemu".
 7. Nowa definicja daty poniesienia kosztów pośrednich w ustawach podatkowych.
 8. Zmiany w przepisach o źródłach dochodów - "zyski kapitałowe".
 9. Ulga badawczo-rozwojowa (BR) jeszcze korzystniejsza od 2018r. - dwukrotne zwiększenie odliczeń  (100%).
 10. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej na gruncie ustaw o CIT, PIT, VAT oraz Ordynacji podatkowej - omówienie nowej instytucji.
 11. Nowa kwota wolna od podatku w PIT.
 12. Wyższe koszty uzyskania przychodów dla twórców  (85 528 zł) od 2018r.
 13. Podwyższenie limitów zwolnień w PIT dla szeregu świadczeń  (zapomogi, żłobki, wypoczynek dzieci itp.).
 14. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
 15. Nowelizacja przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych  (CFC).
 16. Wdrożenie nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) od 2018r. - praktyczne uwagi.
 17. Podsumowanie zmian w CIT, PIT i Ordynacji podatkowej wprowadzonych w 2017r. - stosowanie nowych uregulowań w pierwszych 10 miesiącach 2017r.
 18. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów płatności powyżej 15 000 zł w sytuacji, gdy nie zostały one dokonane za pomocą rachunku bankowego - ostateczne wyjaśnienie spornych kwestii i rozbieżnych poglądów.
 19. Wprowadzenie tzw. klauzuli beneficial owner w podatku u źródła  (ważne dla podmiotów powiązanych ze spółkami zagranicznymi).
 20. Zmiany w Ordynacji podatkowej obowiązujące od 2017r. (m.in. interpretacje podatkowe "po nowemu" wydawane przez Dyrektora KIS, kontrola celno-skarbowa).
 21. Praktyczne podsumowanie funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego i planowane zmiany w obowiązkach sprawozdawczych podatników oraz plany w zakresie pozostałych struktur JPK.Stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako argumentu uzasadniającego odmowę wydania interpretacji podatkowych - czyli "z jakimi tematami lepiej nie występować o wydanie interpretacji w 2017 i 2018r.?"


Prowadzący: Lech Janicki

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 8 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.


Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (247kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie do dnia 22 lutego 2018 r. karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.   

 

poleć artykuł wersja do druku