O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  Zmiany w prawie pracy 2017/2018 
  Zmiany w podatku VAT w 2018 roku 
  Zmiany w podatku VAT w 2018 roku - GRUDZIĄDZ 
  JPK - nowe obowiązki dla mikroprzedsiębiorców od stycznia 2018 r. 
  Nowelizacja podatku VAT 
  Zmiany w CIT i PIT 
  Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom w 2018 r. 
  Praktyczne warsztaty ze stosowania przepisów o czasie pracy 
  Nowe prawo o ochronie danych osobowych 
  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Nowelizacja podatku VAT

NOWELIZACJA PODATKU VAT.
Praktyczne aspekty nowelizacji roku 2018 na tle zmian prawa podatkowego i interpretacji roku 2017.


Program szkolenia:


 1. Kompleksowe rozliczenie faktur korygujących na przełomie roku w aspekcie VAT i CIT po zmianach.
 2. Odwrotne obciążenie - problematyka rozliczeń na bazie zestawień pokazujących skutki błędów popełnianych przez podatnika w powiązaniu z sankcjami.
 3. Zmiany w miejscu świadczenia usług dotyczące zasady generalnej oraz usług związanych z nieruchomościami.
 4. Import usług omówiony kompleksowo na podstawie podróży zagranicznej w konfiguracji z aspektami CIT i PIT.
 5. Należyta staranność podatnika gwarantująca bezsporne prawo do odliczenia VAT-u.
 6. PODZIELONA PŁATNOŚĆ - totalna NOWOŚĆ (wprowadzenie do zagadnienia).
 7. INNE ZMIANY VAT - zmiany w ewidencjach, kasach fiskalnych oraz pozostałe zagadnienia.
 8. Najnowsze orzecznictwo.

Prowadzący: Piotr Kowerdej

Twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Szkolenie odbędzie się w dniach:

25 stycznia 2018 r. od godz. 09.00 (nabór zamknięty)

26 stycznia 2018 r. od godz. 09.00 (wolne miejsca)

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.

UWAGA! liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (247kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie do dnia 12 stycznia 2018 r. karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.   

poleć artykuł wersja do druku