O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

JPK - nowe obowiązki dla mikroprzedsiębiorców od stycznia 2018 r.

Jednolity Plik Kontrolny
– informacje z ksiąg i dowodów przekazywane bez wezwania i na żądanie organu podatkowego. Nowe obowiązki dla mikroprzedsiębiorców od 01.01.2018 r
.   Szkolenie odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. od godz. 09.00

w siedzibie Stowarzyszenia, w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 24.


  Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. Resort finansów zachęca do testowego składania JPK_VAT już teraz: „Chcemy by mikroprzedsiębiorcy już teraz nauczyli się przesyłać plik JPK. Dzięki temu otrzymają szybszy zwrot podatku – zamiast 60 dni będzie to nawet 25 dni. Dotyczy to rozliczeń za październik, listopad i grudzień 2017 r.” Ponadto od podatników prowadzących księgi przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK. Dla średnich, małych i dla mikroprzedsiębiorców obowiązek przedłożenia ksiąg i dokumentów w postaci struktury JPK na wezwanie organu odłożono do 1.07.2018r. Celem szkolenia jest zapoznanie z rodzajami przekazywanych informacji w postaci jednolitych struktur JPK: pochodzących z ewidencji JPK_VAT przekazywanych bez wezwania oraz informacji pochodzących z ewidencji i dowodów przekazywanych na wezwanie organu podatkowego. W toku szkolenia zostanie też przedstawiona aplikacja Ministerstwa Finansów e-mikrofirma umożliwiająca wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, tworzenie rejestru VAT oraz generowanie, walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.Program:


Definicja JPK

Rodzaje informacji przekazywanych w postaci JPK

 •  JPK przekazywane bez wezwania JPK i na żądanie JPKAH
 • Terminy wdrożenia obowiązku przekazywania JPK przez podatników

Struktury JPK: ewidencje i dowody
 • Ewidencje
 • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT JPK_VAT
 • Księgi rachunkowe JPK_KR
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_PKPIR
 • Ewidencja przychodów JPK_EWP
 • Dowody
 •  Magazyn JPK_MAG
 •  Wyciągi bankowe JPK_WB
 •  Faktury-VAT JPK_FA

Przesyłanie danych w postaci JPK i konieczne sprawdzenia

JPK w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów oraz opublikowanych broszurach informacyjnych

Najczęściej występujące nieprawidłowości przy tworzeniu i przesłaniu JPK_VAT

Aplikacja e-mikrofirma Prowadzący: Krystyna Morkowska


 Biegły rewident, dyplomowany księgowy z dużym doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Przez wiele lat kierowała zespołami finansowo – księgowymi w różnych podmiotach gospodarczych, ponad 20 lat pracownik kontroli skarbowej. Specjalista w prowadzeniu postępowań kontrolnych z wykorzystaniem ksiąg w postaci elektronicznej. Od 2012 r., jako trener wewnętrzny Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, prowadziła szkolenia dla administracji podatkowej z metod kontroli podatku dochodowego oraz rachunkowości. W 2015 roku uczestniczyła jako ekspert w zespole powołanym przez Ministerstwo Finansów do opracowania i wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz opracowania metod kontroli podatkowej z wykorzystaniem ksiąg w postaci jednolitych struktur JPK.Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                  270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (247kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie do dnia 08 stycznia 2018 r. karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

poleć artykuł wersja do druku