O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Konferencja INNOWACYJNA GOSPODARKA A ETYKA ZAWODOWA W RACHUNKOWOŚCI

25 kwietnia w hotelu Holiday Inn, przy współudziale trzech bydgoski organizacji: Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Pracodawców Pomorza i Kujaw, odbyła się konferencja pt.:

"INNOWACYJNA
GOSPODARKA A ETYKA ZAWODOWA W RACHUNKOWOŚCI”


Patronat Honorowy nad uroczystością objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydawnictwo Rachunkowość.


SKWP


SKWP


Udział w konferencji wzięli prezesi i właściciele firm naszego regionu,
przedstawiciele wyższych uczelni, instytucji, agencji oraz stowarzyszeń województwa kujawsko-pomorskiego, kadra zarządzająca i finansowo-księgowa przedsiębiorstw bydgoskich – dyrektorzy, finansiści, główni księgowi, a także członkowie i przedstawiciele naszych organizacji.

Po otwarciu konferencji przez prezesa oddziału bydgoskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce panią Stanisławę Gudebską, słowo wstępne wygłosił pan Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

SKWP


W pierwszej części spotkania wysłuchaliśmy następujących prezentacji:

pani prof. dr hab. Anny Karmańskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektora Instytutu Rachunkowości SGH, przewodniczącej Komisji Etyki przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Ambasadora zawodowej etyki w rachunkowości nadanego przez Zarząd Główny SKwP, autorki wielu publikacji z dziedziny rachunkowości i etyki, na temat „KONTEKST ETYCZNY INNOWACJI GOSPODARCZYCH”,

SKWP


Dr Jakuba Jasińskiego
- Dyrektora Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP oraz pracownika Polskiej Akademii Nauk, od lat zajmującego się analizami ekonomicznymi, w szczególności gospodarczym rozwojem regionalnym, na temat: „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU –RÓWNOWAGA MIĘDZY EFEKTYWNOŚCIĄ FIRMY A INTERESEM SPOŁECZNYM”,

SKWP


Zbigniewa W. Żurka
– wiceprezesa BUSINESS CENTRE CLUB w Warszawie, przewodniczącego Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na temat: „ETYKA ZAWODOWA Z PUNKTU WIDZENIA UCZESTNIKÓW OBROTU GOSPODARCZEGO”.

SKWP


Po przerwie kawowej głos zabrała pani dr Maria Jankowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika w Toruniu, która omówiła zagadnienie ETYKI BIEGŁEGO REWIDENTA.

 SKWP


Ostatnie wystąpienie - pani dr Grażyny Voss – adiunkta Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, autorki publikacji z dziedziny rachunkowości i norm etycznych przybliżyło nam kwestię PRZESTRZEGANIA NORM ETYCZNYCH W RACHUNKOWOŚCI W OCENIE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH I PRACOWNIKÓW KSIĘGOWOŚCI.

SKWP


Po dyskusji, do której zaprosiła uczestników prowadząca konferencję pani redaktor Wiesława Moczydłowska, krótkiego podsumowania dokonał pan prezes Franciszek Wala.


SKWP

SKWP

SKWP

SKWP

SKWPRozmowy kuluarowe na tematy poruszane przez prelegentów podczas interesujących wystąpień toczyły się także w trakcie wspólnego obiadu.

SKWP

SKWP

SKWP


Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za przybycie!


poleć artykuł wersja do druku