O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Podatki dochodowe w praktyce

PODATKI DOCHODOWE W PRAKTYCE
 
CEL:
 

Przedmiotem kursu jest praktyczne omówienie na przykładach z uwzględnieniem dotychczasowej praktyki organów podatkowych najistotniejszych zagadnień związanych z rozliczeniami w zakresie podatków dochodowych (CIT i PIT).


 
UCZESTNICY KURSU:
 

Kurs właściwy dla każdego, kto chce uzyskać wiedzę na temat podatku CIT i PI, a także pragnie usystematyzować i zaktualizować posiadaną wiedzę.


 
 
 
PROGRAM:

Po
datek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • zakres podmiotowy ustawy o CIT
 • przychody podatkowe CIT
 • koszty uzyskania przychodów
 • wybrane zagadnienia dotyczące wydatków niestanowiących koszów uzyskania przychodów
 • amortyzacja składników majątku
 • różnice kursowe
 • zagraniczne spółki kontrolowane (CFC)
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • PIT - zakres podmiotowy
 • Źródło przychodów - działalność gospodarcza
 • Źródło przychodów - najem, dzierżawa, umowy o podobnym charakterze
 • Źródło przychodów - odpłatne zbycie nieruchomości 
 • Źródło przychodów - umowa o pracę (świadczenia pracownicze)
 • Pozostałe źródła przychodów
 • Delegacje, podróże służbowe w kraju i zagranicą
 • Używanie samochodu osobowego w firmie

   

ILOŚĆ GODZIN:
 
84 godziny lekcyjnych
 
 
TRYB ZAJĘĆ:
 
system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45.
 
 
 
OPŁATA:
 
Cena kursu wynosi:
 • dla członków wspierających SKwP         1.350 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+  1.350 zł
 • dla pozostałych osób                          1.500 zł
 
 
ZAKOŃCZENIE KURSU:
 

 
Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji Narodowej.
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 
Nadesłanie zgłoszenia oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88 lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
 
 
DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
 
KARTA ZGŁOSZENIA (48kB)

 
ANKIETA REKRUTACYJNA (57kB)

poleć artykuł wersja do druku