O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Ubezpieczenie OC


Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

W ramach współpracy naszego Oddziału z Pierwszym Polskim Domem Brokerskim SAGA BROKERS, dla wszystkich biur rachunkowych reprezentowanych w Oddziale został wynegocjowany specjalny program ubezpieczeń OC, na który składają się:

 

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego skonstruowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1616)
 • ubezpieczenie Kadry i Płace - dobrowolne ubezpieczenie czynności związanych z obsługą kadr i płac
 • ubezpieczenie Czynności Doradztwa Podatkowego - dobrowolne ubezpieczenie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg i deklaracji podatkowych
 • oferta dwóch wiarygodnych ubezpieczycieli - AXA TUiR S.A. i PZU S.A.
 • brak regresu - ubezpieczyciele rezygnują z prawa do roszczenia regresowego w stosunku do biura rachunkowego po wypłacie odszkodowania za szkodę, która nastąpiła w wyniku rażącego niedbalstwa, inni ubezpieczyciele żądają za to zazwyczaj dodatkowej składki
 • wysokie sumy gwarancyjne - podniesienie sumy gwarancyjnej ponad obowiązkowe minimum - nawet do 1 mln zł

Program administrowany jest przez Wielkopolski Serwis Ubezpieczeń na portalu frontin.pl służącym do zawierania ubezpieczeń on-line.


ZAPRASZAMY NA STRONĘ  frontin.pl


SKWP


Niezwykle korzystna oferta gwarantuje biurom reprezentowanym w naszym Oddziale:

 • znaczące zniżki od składki wyjściowej
 • najniższe ceny na rynku
 • łatwość zawierania ubezpieczenia
 • pomoc w pilnowanie terminów płatności rat składek oraz wznowień ubezpieczenia
 • specjalistyczne wsparcie w procesie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC w związku z wykonywaniem zawodu
 • dostęp do wiedzy w zakresie ryzyka i jego minimalizacji

Zapraszamy!

 

 

poleć artykuł wersja do druku