O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Excel podstawowy dla ksiegowych

Rozpoczęcie zajęć 12 stycznia 2020 (zajęcia weekendowe)


EXCEL PODSTAWOWY DLA KSIĘGOWYCH

CEL:
 
Zapoznanie uczestników z nowoczesnym arkuszem kalkulacyjnym, zasadami poprawnego ustawienia programu do pracy, konstrukcją folderów odpowiadającą specyfice i tematyce pracy, obsługą wielu arkuszy i skoroszytów, podstawami tworzenia formuł, tabel i wykresów. Zajęcia nawiązują do tematyki finansowo-księgowej.
 
 
 
UCZESTNICY KURSU:
 
Szkolenie przeznaczone dla osób, które znają środowiska Windows.
 
 
PROGRAM:

 • Wprowadzenie do MS Excel (uruchamianie programu, zapisywanie, pojęcia podstawowe)
 • Wprowadzanie danych i ich edycja w arkuszu
 • Podstawowe operacje na liczbach
 • Podstawowe operacje na arkuszach
 • Podstawy tworzenia wykresów
 • Wprowadzanie do formuł i funkcji
 • Formatowanie i drukowanie arkusza

ILOŚĆ GODZIN:
 
18 godzin lekcyjnych
 
TRYB:

 • system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45
 • system weekendowy jeden raz w tygodniu w soboty od godz. 9.00 do 14.00
 • system weekendowy dwa razy w tygodniu w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 14.00
 
OPŁATA:
 
Cena kursu wynosi:
 • dla członków wspierających SkwP           360 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+    360 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny               360 zł
 • dla pozostałych osób                            400 zł  
   

ZAKOŃCZENIE KURSU:
 
Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu  według wzoru Ministra Edukacji Narodowej.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Nadesłanie zgłoszenia oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88 lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

KARTA ZGŁOSZENIA (337kB)

ANKIETA REKRUTACYJNA (336kB)

poleć artykuł wersja do druku