O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

III stopień certyfikacji Główny księgowy

Przyjmujemy zapisy do grupy 16 listopada 2019 (zajęcia weekendowe)

 KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

 

CEL:

 

Przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu głównego księgowego.

 

 

UCZESTNICY KURSU:

 

Uczestnikami mogą być osoby:

 

 • posiadające wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadające wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:


 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia lub
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
 • tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację Stowarzyszenia lub
 • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia

 

 • uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

 

PROGRAM:

  • Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT
  • Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzanie finansami
  • Sprawozdania finansowe i ich analiza
  • Prawo podatkowe
  • Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia

   


  ILOŚĆ GODZIN:

   

  204 godziny lekcyjnych (w tym 4 godziny egzaminu)

   

   

  TRYB ZAJĘĆ:

   

  • system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45
  • system weekendowy co dwa tygodnie w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 15.45

   

  OPŁATA:

   

  Cena kursu wraz z podręcznikami i egzaminem wynosi:

   

  • dla członków wspierających SKwP  lub osób kontynuujących naukę                                               3.050 zł
  • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   3.050 zł
  • dla osób z Kartą Dużej Rodziny              3.050 zł
  • dla pozostałych osób                           3.250 zł

  Osoby indywidualne mogą wnosić opłatę w sześciu ratach.

   

   

  ZAKOŃCZENIE KURSU:

   

  Kurs kończy się egzaminem pisemnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikatu głównego księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

   

   

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

   

  Nadesłanie zgłoszenia oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88 lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl

   

   

  DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

   

  KARTA ZGŁOSZENIA (337kB) 

   

  ANKIETA REKRUTACYJNA (336kB)

  poleć artykuł wersja do druku