O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

I stopień certyfikacji Księgowy

Przyjmujemy zapisy do następujących grup:

10 lutego 202 (zajęcia w poniedziałki i środy)

22 lutego 2020 (zajęcia weekendowe)


KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO 

I STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

 

CEL:

 

Przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie księgowego.

 

 

UCZESTNICY KURSU:

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby:

 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
 • uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej

 

PROGRAM:
  1) Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
  • Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
  • Pojęcia wstępne z rachunkowości
  • Charakterystyka aktywów i pasywów
  • Operacje gospodarcze
  • Dowody księgowe
  • Księgi rachunkowe
  • Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
  • Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
  • Zasady ustalania wyniku finansowego
  • Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
  • Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w myśl ustawy o rachunkowości
  • Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
  • Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

  2) Wybrane zagadnienia publicznoprawne

   

  ILOŚĆ GODZIN:

   

  98 godzin lekcyjnych (w tym 2 godziny egzaminu)

   

   

  TRYB ZAJĘĆ:

   

   • system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45
   • system weekendowy co dwa tygodnie w soboty i niedziele od godziny 9.00 do 15.45

    

   OPŁATA:

    

   Cena kursu wraz z podręcznikami i egzaminem wynosi:

   • dla członków wspierających SKwP           1.500 zł
   • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+    1.500 zł
   • dla osób z Kartą Dużej Rodziny               1.500 zł
   • dla pozostałych osób                            1.650 zł

   Osoby indywidualne mogą wnosić opłatę w trzech ratach.

    

    

   ZAKOŃCZENIE KURSU:

    

   Kurs kończy się egzaminem pisemnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikatu księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

    

   WARUNKI UCZESTNICTWA:

    

   Nadesłanie zgłoszenia  oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88 lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl

    

    

   DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

    

   KARTA ZGŁOSZENIA (337kB)

    

   ANKIETA REKRUTACYJNA (336kB)

   poleć artykuł wersja do druku