O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Podatkowa księga

Przyjmujemy zapisy do grupy 13 listopada 2019 (zajęcia w poniedziałki i  środy)

KURS PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 

CEL:

przygotowanie uczestników do prawidłowego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów i rozporządzeń Ministra Finansów.

 

 

UCZESTNICY KURSU:

 

Kurs przeznaczony dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach, jak również dla osób, które prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz pragną pogłębić i uaktualnić posiadaną wiedzę.

 

 

PROGRAM:

 • Podmioty obowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Dowody księgowe będące podstawą zapisów w księdze
 • Ewidencje, do prowadzenia których zobowiązani są podatnicy prowadzący księgę
 • Zasady sporządzania i wyceny spisu z natury
 • Terminy ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księdze
 • Zamknięcie księgi podatkowej i ustalenie dochodów

 

ILOŚĆ GODZIN:

 

44 godziny lekcyjne, w tym:

 

 • 28 godzin zajęć teoretycznych
 • 16 godzin praktycznej nauki komputerowego prowadzenia księgi przy wykorzystaniu modułu „Mała Księgowość” systemu „Symfonia”/"Rachmistrz" firmy Insert

 

TRYB ZAJĘĆ:

 

system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45.

 

 

 

OPŁATA:

 

Cena kursu wynosi:

 • dla członków wspierających SKwP          680 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   680 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny              680 zł
 • dla pozostałych osób                           750 zł

Osoby indywidualne mogą wnosić opłatę w dwóch ratach.

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU:

 

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Nadesłanie zgłoszenia oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88 lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

KARTA ZGŁOSZENIA (337kB)

 

ANKIETA REKRUTACYJNA (336kB)

poleć artykuł wersja do druku