O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Kadry i Płace od podstaw

 

Przyjmujemy zapisy do grupy 12 września 2019 (zajęcia we wtorki i czwartki) LISTA REZERWOWA


KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW

 

CEL:

 

Przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym, tj. przygotowanie do sporządzania listy płac, zapoznanie z prawidłowym prowadzeniem danych kadrowych pracownika i firmy oraz ewidencją wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.

 

 

 

UCZESTNICY KURSU:

 

Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w działach kadrowo-płacowych.

 

 

 

PROGRAM:

 • Prawo pracy
 • Płace
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Rozliczenia z ZUS - program przesyłu danych „Płatnik”
 • Wspomaganie zarządzania płacami oraz danymi kadrowymi pracownika w programie Symfonia

 

ILOŚĆ GODZIN:

 

84 godziny lekcyjne, w tym:

 • 60 godzin zajęć teoretycznych
 • 24 godzin zajęć komputerowych, tj.:
   • 16 godzin programu Symfonia moduł Kadry i Płace
   • 8 godzin programu Płatnik

 

 

TRYB ZAJĘĆ:

 

system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45.

 

 

 

OPŁATA:

 

Cena kursu wynosi:

 • dla członków wspierających SKwP         1.350 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+  1.350 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny             1.350 zł
 • dla pozostałych osób                          1.500 zł

Osoby indywidualne mogą wnosić opłatę w dwóch ratach.

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU:

 

 

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Nadesłanie zgłoszenia oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88 lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

KARTA ZGŁOSZENIA (337kB)

 

ANKIETA REKRUTACYJNA (336kB)

 

poleć artykuł wersja do druku